Ivóvíz – alapvető minőségi előírások

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/83/EK irányelv – az emberi fogyasztásra szánt víz minősége

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1998. december 25-től alkalmazandó. Az uniós országoknak 2000. december 25 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

KAPCSOLÓDÓ FEJLEMÉNYEK

HÁTTÉR

További információkért lásd az alábbi forrásokat:

* KULCSFOGALMAK

Emberi fogyasztásra szánt víz: minden, eredeti állapotában vagy kezelés utáni állapotban levő, ivásra, főzésre, ételkészítésre és egyéb háztartási célokra szánt víz. Szolgáltatása történhet csapból, tartálykocsiból, palackozott formában vagy tartályokból.

FŐ DOKUMENTUM

Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (HL L 330., 1998.12.5., 32–54. o.)

A 98/83/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 20.02.2017