Európa biológiai sokféleségének védelme (Natura 2000)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

92/43/EGK irányelv a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A területek védelme (Natura 2000 hálózat)

Konzultációs eljárás

Természetvédelmi célkitűzések és intézkedések

A tervek/projektek értékelése

A fajok védelme

Az uniós országoknak:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1992. június 10-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 1994. június 10 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A Natura 2000 hálózat az EU szárazföldi területének csaknem egyötödét, valamint több mint 250 000 km2-nyi tengeri területet foglal magában.

Lásd még:

* KULCSFOGALMAK

Különleges természetmegőrzési terület: az uniós országok által kijelölt közösségi (azaz uniós) jelentőségű terület, ahol megteszik a szükséges intézkedéseket azon természetes élőhelyek és/vagy fajok populációinak védelmének biztosítására, amelyek fenntartása vagy helyreállítása céljából a területet kijelölték.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.)

A 92/43/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7–25. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A természet állapota az Európai Unióban – Jelentés az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvben említett élőhelyek és fajok helyzetéről és trendjeiről a 2007–2012 közötti időszakban az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikkének, valamint a madárvédelmi irányelv 12. cikkének megfelelően (COM(2015) 219 final, 2015.5.20.)

utolsó frissítés 21.02.2017