Az állatkertek szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1999/22/EK irányelv a vadon élő állatok állatkertben tartásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Hatály

Feltételek

Az irányelv arra kötelezi az uniós országokat, hogy az engedélyek megadására és a rendszeres állatkerti ellenőrzések elvégzésére vonatkozóan hozzanak intézkedéseket az engedélyekhez szükséges feltételek teljesítésének ellenőrzése céljából.

Az állatkerteknek a működési engedély megszerzéséhez a következő feltételeket kell teljesíteniük:

Engedélyezés és ellenőrzés

Bevált gyakorlatok

Az Európai Bizottság 2015-ben közzétette a következő dokumentumot: Az állatkertekről szóló uniós irányelv – bevált gyakorlatok dokumentuma. E dokumentum célja, hogy a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztása révén támogassa az uniós országokat az irányelvben szereplő követelményeknek való megfelelés javításában.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1999. április 9-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2002. április 9 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

JOGI AKTUS

A Tanács 1999/22/EK irányelve (1999. március 29.) a vadon élő állatok állatkertben tartásáról (HL L 94., 1999.4.9., 24–26. o.)

utolsó frissítés 06.06.2016