Az OSPAR-egyezmény

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/249/EK határozat – az Atlanti-óceán észak-keleti körzete tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény megkötése

Egyezmény az Atlanti-óceán észak-keleti körzete tengeri környezetének védelméről

MI A HATÁROZAT ÉS AZ EGYEZMÉNY CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Ospar-bizottság

Az OSPAR munkája

Kutatás

Választottbírósági eljárás

Mellékletek

Az OSPAR-egyezmény a következő speciális területekkel foglalkozó mellékleteket tartalmaz:

Az EU sarkvidéki stratégiája

Egy 2016-os közös közlemény javasolja, hogy az EU

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT ÉS AZ EGYEZMÉNY?

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Tengeri terület:

a következők mindegyike:

A Szerződő Felek belvizei és felségvizei.

A part menti állam fennhatósága alá tartozó felségvizeken átnyúló és azzal szomszédos vizek a nemzetközi jog által meghatározott mértékig.

A nyílt tengerek, beleértve valamennyi ilyen tenger fenekét és annak altalaját, amely tengerek az alábbi határok között helyezkednek el:

Belvizek: azok a vizek, amelyek a felségvizek szélességének mérésére szolgáló alapvonal szárazföld felé eső oldalán helyezkednek el, (vízfolyások esetén az édesvíz határáig (az a hely a vízfolyásban, ahol apálykor és az édesvíz alacsony vízállásának időszakában értékelhető növekedés van a víz sótartalmában a tengervíz jelenléte miatt)) kiterjedve.
Szennyezés:

olyan anyagok vagy energia ember általi, közvetlenül vagy közvetetten történő bejuttatása a tengeri környezetbe, amelyek a következőket eredményezik vagy eredményezhetik:

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 98/249/EK határozata (1997. október 7.) az Atlanti-óceán észak-keleti körzete tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény megkötéséről (HL L 104., 1998.4.3., 1. o.)

Egyezmény az Atlanti-óceán észak-keleti körzete tengeri környezetének védelméről (HL L 104., 1998.4.3., 2–21. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19–40. o.)

Az eredeti dokumentum tartalmazza a 2008/56/EK irányelv további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Az Európai Unió Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikája (JOIN(2016) 21 final, 2016.4.27.)

utolsó frissítés 26.11.2017( 1 ) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.