Berni Egyezmény

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről

82/72/EGK határozat — az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezmény megkötéséről

MI AZ EGYEZMÉNY ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

HATÁLYBALÉPÉS

A Berni Egyezmény 1982. június 6-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről (HL L 38., 1982.2.10., 3–32. o.)

A Tanács 82/72/EGK határozata (1981. december 3.) az Európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezmény megkötéséről (Berni Egyezmény) (HL L 38., 1982.2.10., 1–2. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács 98/746/EK határozata (1998. december 21.) az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló berni egyezmény II. és III. függelékének az Egyezmény Állandó Bizottságának 17. ülésén elfogadott módosításainak jóváhagyásáról (HL L 358., 1998.12.31., 114. o.)

utolsó frissítés 15.05.2020