A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével szembeni küzdelem

A tiszta víz létfontosságú az emberi egészség és a természeti élőközösségek számára, így a vízminőség biztosítása az Európai Unió (EU) környezetvédelmi politikájának az egyik legfontosabb eleme. A nitrátszennyezésről szóló, 1991. évi irányelv az EU szennyezés elleni küzdelemmel foglalkozó jogszabályainak az egyik legkorábbi jogi aktusa.

JOGI AKTUS

A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének a csökkentése és a további szennyezések megelőzése. Szorosan kapcsolódik más olyan uniós szakpolitikákhoz, amelyek a levegő és a víz minőségével, az éghajlatváltozással és a mezőgazdasággal foglalkoznak.

FŐBB PONTOK

Az uniós országoknak:

Az Európai Bizottság négyévente jelentést készít a hozzá beérkező nemzeti adatok alapján.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

1991. december 19.

HÁTTÉR

A nitrogén létfontosságú tápanyag, amely segíti a növények növekedését. Magas koncentrációban azonban káros az emberre és a természetre nézve, és a nitrátok szerves és műtrágyában való mezőgazdasági felhasználása jelentős forrása lehet a vízszennyezésnek. A gazdálkodási tevékenységek teszik ki a felszíni vizekbe jutó nitrogén teljes mennyiségének több mint 50 %-át.

További információk:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

91/676/EGK irányelv

1991.12.19.

1993.12.19.

HL L 375., 1991.12.31., 1-8. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

-

HL L 284., 2003.10.31., 1-53. o.

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

-

HL L 311., 2008.11.21., 1-54. o.

A 91/676/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2008-2011 közötti időszakra vonatkozó tagállami jelentések alapján a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról (COM(2013) 683 final, 2013.10.4.)

utolsó frissítés 08.09.2015