Energia Charta Egyezmény és Jegyzőkönyv

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

98/181/EK, ESZAK, Euratom határozat az Energia Charta Egyezmény, valamint az energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv Európai Közösségek általi elfogadásáról

A nemzetközi konferencia záróokmánya és az Energia Charta Konferencia határozata az Energia Charta Egyezmény kereskedelmi vonatkozású rendelkezéseinek módosításáról – Együttes nyilatkozatok – I. melléklet: Energia Charta Egyezmény kereskedelmi vonatkozású rendelkezéseinek módosítása – II. melléklet: Az Energia Charta Egyezmény kereskedelmi vonatkozású rendelkezései módosításának elfogadásával kapcsolatos határozatok

Európai Energia Charta Konferencia záróokmánya – 1. melléklet: Az Energia Charta Egyezmény — 2. melléklet: Határozatok az Energia Charta Egyezményről

MI A HATÁROZAT ÉS AZ EGYEZMÉNY CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az Energia Charta Egyezmény legfőbb pontjai a befektetések védelmét, az energetikai anyagok és termékek kereskedelmét és szállítását, valamint a vitarendezést érintik.

Kereskedelem, befektetés, kereskedelem és védelem

Az Egyezmény rendelkezései a következőket foglalják magukban:

Energiaforrások feletti szuverenitás

Az Egyezmény elismeri az államok szuverenitását és az energiaforrások fölötti felségjogot, továbbá megerősíti, hogy ezeket a jogokat a nemzetközi jog szabályaival összhangban kell gyakorolni az energiaforrásokhoz kereskedelmi alapon való hozzáférésnek, azok feltárásának és kitermelésének előmozdítására vonatkozó általános célkitűzések érintetlenül hagyása mellett.

Környezeti vonatkozások

Átláthatóság

Minden szerződő fél kijelöl egy vagy több olyan tájékoztatóközpontot, ahol az energetikai anyagokkal és termékekkel kapcsolatos, általánosan alkalmazott törvényekről, jogszabályokról, bírósági határozatokról és közigazgatási rendeletekről érdeklődni lehet.

A viták rendezése

Az Egyezmény rendelkezéseket tartalmaz a részt vevő államok közötti diplomáciai csatornákon és ad hoc törvényszékeken, valamint – befektetések esetén – a befektetők és a fogadó államok közötti viták rendezésére vonatkozóan. Ha a befektetői vitát három hónapon belül nem sikerül békés úton rendezni, a befektetők dönthetnek úgy, hogy azt a következők elé terjesztik:

Aláírók, az Energia Charta Konferencia, jegyzőkönyvek és nyilatkozatok

Kivételek

A Szerződő Felek nem eszközölhetnek olyan kereskedelmi beruházást, amely nincs összhangban a Kereskedelmi Világszervezetet (a továbbiakban: WTO) létrehozó 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezménnyel (a továbbiakban: GATT), és az Egyezmény egy rendelkezése sem mentesíti a WTO-tagokat a megállapodás alól.

Az Egyezmény nem zárja ki annak lehetőségét, hogy bármely Szerződő Fél olyan intézkedéseket hozzon és hajtson végre, amelyek:

Energia Charta Jegyzőkönyv

A Jegyzőkönyvet az Egyezménnyel összhangban fogadták el. A megállapodás célja többek között:

Nemzetközi Energia Charta

2015-ben több mint 65 ország és szervezet – köztük az EU és valamennyi uniós ország – fogadta el és írta alá az új Nemzetközi Energia Chartát. Ennek az új Chartának a célja a lehető legtöbb olyan új ország bevonása, akik az energia területén hajlandóak együttműködni, és akik felismerik az energiát termelő, szállító és fogyasztó országok számára az energiabiztonság fontosságát. Az új Charta az 1991. évi Energia Chartán alapul, és azt aktualizálja.

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

Az Energia Charta Egyezmény 1998. április 16-án lépett hatályba, a kereskedelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosításai – elsősorban a „GATT”-ra történő hivatkozásokat cserélték ki „WTO”-ra – pedig 1998. július 23-án léptek hatályba.

HÁTTÉR

Lásd még:

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács és a Bizottság 98/181/EK, ESZAK, Euratom határozata (1997. szeptember 23.) az Energia Charta Egyezmény, valamint az energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv Európai Közösségek általi elfogadásáról (HL L 69., 1998.3.9., 1–116. o.)

A nemzetközi konferencia záróokmánya és az Energia Charta Konferencia határozata az Energia Charta Egyezmény kereskedelmi vonatkozású rendelkezéseinek módosításáról – Együttes nyilatkozatok – I. melléklet: Energia Charta Egyezmény kereskedelmi vonatkozású rendelkezéseinek módosítása – II. melléklet: Az Energia Charta Egyezmény kereskedelmi vonatkozású rendelkezései módosításának elfogadásával kapcsolatos határozatok (HL L 252., 1998.9.12., 23–46. o.)

Európai Energia Charta Konferencia záróokmánya – 1. melléklet: Az Energia Charta Egyezmény – 2. melléklet: Határozatok az Energia Charta Egyezményről (HL L 380., 1994.12.31., 24–88. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Energia Charta Konferencia – A tranzittal kapcsolatos viták rendezésére szolgáló egyeztető eljárás lefolytatására vonatkozó szabályok (HL L 11., 1999.1.16., 39–44. o.)

A Tanács 2001/595/EK határozata (2001. július 13.) az Európai Közösség által az Energia Charta Egyezmény kereskedelmi vonatkozású rendelkezései módosításának elfogadásáról (HL L 209., 2001.8.2., 32. o.)

A Tanács 1999/37/EK határozata (1998. november 26.) a tranzittal kapcsolatos viták rendezésére szolgáló egyeztető eljárás lefolytatására vonatkozó, az Energia Charta Konferencia által elfogadandó szabályokkal kapcsolatban az Európai Közösség által képviselendő álláspontról (HL L 11., 1999.1.16., 37–38. o.)

utolsó frissítés 25.05.2020