A biomassza alternatív energiaforrásként történő felhasználásának ösztönzése

A biomassza az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentése révén segíthet az éghajlatváltozás kezelésében. A fűtéshez, villamosenergia-termeléshez és közlekedési célú üzemanyagokhoz történő használata diverzifikálhatja az Európai Unió (EU) energiaellátását, továbbá ösztönözheti a növekedést és a munkahelyteremtést. A biomassza hozzájárulásának hatékonyságához a fenntartható módon történő előállítására van szükség.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye - A biomasszával kapcsolatos cselekvési terv (COM(2005) 628 végleges, 2005. december 7.).

ÖSSZEFOGLALÓ

A biomassza az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentése révén segíthet az éghajlatváltozás kezelésében. A fűtéshez, villamosenergia-termeléshez és közlekedési célú üzemanyagokhoz történő használata diverzifikálhatja az Európai Unió (EU) energiaellátását, továbbá ösztönözheti a növekedést és a munkahelyteremtést. A biomassza hozzájárulásának hatékonyságához a fenntartható módon történő előállítására van szükség.

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

Meghatározza a biomassza-energia fejlesztésének növelésére irányuló lehetőségeket a biomassza-felhasználás ösztönzése, valamint az előállítása útjában álló akadályok felszámolása révén. Intézkedéseket határoz meg a biomassza előmozdítására a fűtés, villamos energia és közlekedés területén. A biomassza-ellátást, -finanszírozást és -kutatást érintő kérdéseket kezeli. A cselekvési terv elsőként hívja fel a figyelmet az iparág jelentőségére.

FŐBB PONTOK

A közlemény a bioüzemanyagok előmozdítására irányuló további kezdeményezéseket eredményezett.

A fenntarthatósági kritériumok annak biztosítására szolgálnak, hogy a bioüzemanyagok használata valóban a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével járjon, és védje a biodiverzitást. Előírják a bioüzemanyagok tekintetében, hogy:

Önkéntes rendszerek keretében ellenőrzik, hogy a biomassza-előállítók megfelelnek-e a fenntarthatósági kritériumoknak. Amennyiben megfelelnek, pénzügyi támogatásra jogosultak, vagy eredményük beszámítható a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti célértékbe.

Engedélyezési eljárás: gyakorlati ajánlások nyújtanak segítséget és tanácsokat a projektfejlesztők, nem kormányzati szervezetek és hatóságok részére a biomassza-erőművek építésére irányuló kérelmek kezeléséhez.

Az „Európai repülési terv - az újszerű bioüzemanyagok felé” elnevezésű kezdeményezés célja a bioüzemanyagok használatának ösztönzése a repülőgépek megújuló alternatív üzemanyagaként.

HÁTTÉR

A biomassza a fákhoz, növényekhez hasonló szerves anyagokból, valamint mezőgazdasági és települési hulladékokból származik. Előállítása számos tevékenységet magában foglal az alapanyagok termesztésétől a végső energiaátalakításig. 2012-ben a biomassza és a hulladékok az EU megújulóenergia-fogyasztásának mintegy kétharmadát tették ki.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának biomasszáról szóló oldalát.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16-62. o.).

Zöld Könyv - Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, versenyképességéért és biztonságáért (COM(2006) 105 végleges, 2006.3.8.).

utolsó frissítés 12.08.2015