Iránymutatás a kereskedelemre gyakorolt hatás fogalmáról

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

Iránymutatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101. és 102. cikkében megfogalmazott kereskedelemre gyakorolt hatás fogalmáról

MI AZ IRÁNYMUTATÁS CÉLJA?

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYMUTATÁS?

Az iránymutatás 2004. április 27. óta hatályos.

HÁTTÉR

Lásd még:

KULCSFOGALMAK

Kartell: árak rögzítése, termelés korlátozása vagy a piac és a vevők egymás közötti felosztása céljából összeállt hasonló, azonban független vállalkozások csoportja.
Vertikális megállapodások: az ellátási lánc különböző szintjein működő vállalkozások közötti megállapodások, például amikor az egyik vállalkozás szállítja a másik vállalkozás nyersanyagait.
Horizontális megállapodás: versengő cégek közötti megállapodás.
Letelepedés: egy uniós országban jogszerű tevékenységet folytató vállalkozás (legyen az önálló vállalkozó és szakember vagy jogi személy, például vállalkozás) azon szabadsága, hogy stabil és folyamatos módon gazdasági tevékenységet folytathat egy másik uniós országban.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye – Iránymutatás a Szerződés 81. és 82. cikkében említett kereskedelemre gyakorolt hatás fogalmáról (HL L 101., 2004.4.27., 81–96. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész – Az Unió belső politikái és tevékenységei – VII. cím – A versenyre, az adózásra és a jogszabályok közelítésére vonatkozó közös szabályok – 1. fejezet – Versenyszabályok – 1. szakasz – Vállalkozásokra vonatkozó szabályok – 101. cikk (az EKSz. korábbi 81. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 88–89. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész – Az Unió belső politikái és tevékenységei – VII. cím – A versenyre, az adózásra és a jogszabályok közelítésére vonatkozó közös szabályok – 1. fejezet – Versenyszabályok – 1. szakasz – Vállalkozásokra vonatkozó szabályok – 102. cikk (az EKSz. korábbi 82. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 89. o.)

A Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról (HL L 1., 2003.1.4., 1–25. o.)

Az 1/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 29.05.2020