A biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/44/EK irányelv – a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv összehangolja a biotechnológiai találmányokra vonatkozó nemzeti szabadalmi jogszabályokat.

Meghatározza, hogy etikai alapon mely találmányok szabadalmazhatók, és melyek nem.

FŐBB PONTOK

Az Európai Bizottság 2012-ben felállított egy szakértői csoportot, amely azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja meg a szabadalmi jog technikai fejlődését és jelentőségét a biotechnológia és a géntechnológia területén. A csoport segítséget nyújt a Bizottság számára a 98/44/EK irányelv értelmében fennálló jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítéséhez.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1998. július 30-tól alkalmazandó. Az uniós országoknak 2000. július 30 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba. Napjainkra az irányelv által lefektetett szabályokat valamennyi uniós ország átültette jogszabályaiba.

HÁTTÉR

Biotechnológiai találmányok oltalma

KULCSFOGALMAK

* Biológiai anyag: bármely olyan genetikai információt tartalmazó anyag, amely önmagában képes a szaporodásra, vagy biológiai rendszerben szaporítható.

* Biológiai eljárás: a növények vagy állatok előállítására szolgáló eljárás lényegében biológiai, ha egészében keresztezésből, szelekcióból vagy más természeti folyamatból áll.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 98/44/EK irányelve (1998. július 6.) a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról (HL L 213., 1998.7.30., 13–21. o.)

utolsó frissítés 21.03.2016