Nyilvános vételi ajánlatok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza az uniós országok nyilvános vételi ajánlatokra* vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseit, kézikönyveit és egyéb szabályait.

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2004. május 20-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2006. május 20 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

* KULCSFOGALMAK

Nyilvános vételi ajánlat: egy adott társaság összes értékpapírjának vagy azok egy részének megszerzésére irányuló nyilvános ajánlat.

Értékpapírok: minden, egy társaságban szavazati jogot biztosító átruházható értékpapír.

Céltársaság: az a társaság, amelynek értékpapírjai az ajánlat tárgyát képezik.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve (2004. április 21) a nyilvános vételi ajánlatról (HL L 142., 2004.4.30., 12–23. o.)

A 2004/25/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 16.11.2016