Az Európai Tanács állásfoglalása a gazdaságpolitikák összehangolásáról

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Tanács állásfoglalása a gazdaságpolitikák összehangolásáról a GMU-ban

MI AZ ÁLLÁSFOGLALÁS CÉLJA?

FŐBB PONTOK

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Tanács állásfoglalása (1997. december 13.) a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában a gazdaságpolitikák összehangolásáról és az EK-Szerződés 109. és 109b. cikkéről (HL C 35., 1998.2.2., 1–4. o.)

utolsó frissítés 21.02.2017(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.