Az amszterdami Európai Tanács állásfoglalása a Stabilitási és Növekedési Paktumról

Ez az állásfoglalás határozott politikai iránymutatással szolgál a tagállamok, a Tanács és a Bizottság számára a Stabilitási és Növekedési Paktum szigorú és határidőre történő végrehajtására vonatkozóan. A tagállamokat arra ösztönzi, hogy a gazdasági és monetáris unió (GMU) harmadik szakaszába lépve rendezett költségvetési politikát folytassanak.

JOGI AKTUS

Az Európai Tanács állásfoglalása a Stabilitási és Növekedési Paktumról – Amszterdam, 1997. június 17. [Hivatalos Lap C 236., 1997.8.2.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Tanács állásfoglalása lefekteti a Stabilitási és Növekedési Paktum politikai alapjait. Határozott politikai iránymutatásokat fogalmaz meg a tagállamok, a Bizottság és a Tanács számára a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtására vonatkozóan.

A tagállamok vállalják, hogy tiszteletben tartják a költségvetési egyenleg egyensúlyközeli vagy többletet tartalmazó helyzetére vonatkozó középtávú célkitűzést. Ezenfelül a tagállamok:

A Bizottság:

A Tanács vállalja, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum saját hatáskörébe tartozó elemeit szigorúan és határidőre végrehajtja. A Tanácsot továbbá:

E megállapítások fényében és a Stabilitási és Növekedési Paktumról folytatott vitára is figyelemmel a Bizottság 2004 szeptemberében közleményt fogad el a gazdasági kormányzás erősítéséről és a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának pontosításáról. Ez a közlemény a paktum tökéletesítését célzó lehetséges javításokat javasol. A Bizottság elsősorban a tagállamokban megfigyelhető gazdasági tendenciákra és az államháztartások hosszú távú fenntarthatóságára összpontosít.

A 2005. március 22–23-i Európai Tanácson a pénzügyminiszterek politikai megállapodásra jutottak a Stabilitási és Növekedési Paktum hatékonyabb irányításáról.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 1467/97/EK rendelete (1997. július 7.) a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról [Hivatalos Lap L 209., 1997.8.2.]

Ez a rendelet pontosítja és felgyorsítja a túlzott hiány esetén követendő eljárást, hogy annak kellőképpen elrettentő hatása legyen.

A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. július 7.) a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról [Hivatalos Lap L 209., 1997.8.2.]

E rendelet célja a tagállamok költségvetési egyenlegének felügyelete és gazdaságpolitikáik összehangolása.

See also

Utolsó frissítés: 04.11.2005