A belső piac és az állami támogatás – a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A közszolgáltatási kötelezettségről szóló rendelet meghatározza:

Hatály

A rendeletet a vasúti és az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásokra kell alkalmazni. A tagállamok ugyanakkor a belvízi és a nemzeti tengereken folytatott személyszállításra is alkalmazhatják a rendeletet.

Közszolgáltatási szerződések és általános szabályok

Közszolgáltatási szerződések odaítélése

Közszolgáltatási szerződések a vasúti szektorban

Az (EU) 2016/2338 rendelet úgy módosította ezt a rendeletet, hogy a vasúti szektorban megkötött közszolgáltatási szerződésekre vonatkozóan is bevezette a versenyalapú odaítélés elvét, amely szektort korábban kizártak. Engedélyezték a hosszú átállási időt, amely lehetővé tette a hatóságok és az üzemeltetők számára, hogy alkalmazkodjanak az új szabályokhoz.

A vasúti szerződések közvetlen odaítélése továbbra is lehetséges kivételes és pontosan meghatározott esetekben, főként amennyiben:

Átmeneti időszak

2023. december 25-től a vasúti közszolgáltatási szerződések feltétel nélküli, közvetlen odaítélése már nem lesz lehetséges.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2009. december 3. óta hatályos, kivéve a közszolgáltatási szerződések odaítéléséről szóló 5. cikket, amely 2019. december 3-án lép hatályba.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 1–13. o.)

Az 1370/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1–64. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65–242. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243–374. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság közleménye a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK rendeletre vonatkozó értelmező iránymutatásokról (HL C 92., 2014.3.29., 1–21. o.)

utolsó frissítés 01.10.2019