EU–USA légi közlekedési megállapodások

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2007/339/EK határozat az Európai Unió és tagállamai és az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodásról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Piaci hozzáférés: forgalmi jogok és a kereskedelmi/működési kérdések

Piaci hozzáférés: tulajdonjog és ellenőrzés

Szabályozási együttműködés

A megállapodás ezenkívül megerősíti a két fél együttműködését a következő területeken:

A megállapodás világos ütemtervet is tartalmazott, amelynek nem kimerítő jellegű listája a „kiemelt fontossággal bíró pontokat” sorolta fel a második fordulós megállapodásra vonatkozóan.

Második fordulós megállapodás

Az EU és az USA 2008-ban további tárgyalásokat kezdeményezett, amelynek eredményeképpen 2010-ben aláírták a második fordulós megállapodást. Ez a jegyzőkönyv az első megállapodásra épül, és további beruházási és piacra jutási lehetőségeket tartalmaz. Ezenkívül megerősíti a következő szabályozási területeken történő együttműködés kereteit: védelem, biztonság, társadalmi szempontok, és különösen a környezetvédelem, amelynek keretén belül mindkét fél megállapodott a környezetvédelmi együttműködésről szóló együttes nyilatkozatban.

Norvégia és Izland 2011-ben csatlakozott a megállapodáshoz.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2007. április 25-én lépett hatályba. A légi közlekedési megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló 25. cikke azt jelenti, hogy a felek megállapodnak abban, hogy e megállapodást 2008. március 30 -tól alkalmazzák.

HÁTTÉR

A 2007-es megállapodás előtt az Egyesült Államokkal való légi közlekedési kapcsolatokban az uniós országok és az USA közötti kétoldalú megállapodások voltak irányadók. Tizenhat ország már rendelkezett „nyitott égbolt” megállapodással. Ez a széttagolt megközelítés azonban akadálynak bizonyult, mivel gátolta a valóban egységes piac kiépítését.

Az Európai Unió Bírósága 2002-ben több ítéletet hozott az Európai Bizottság által elé terjesztett ügyekben(C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 és C-476/98). Ezek tisztázták a külső hatásköröknek az EU és az uniós országok közötti megosztását, valamint néhány, a letelepedési joggal kapcsolatos problémát.

Ennek eredményeképpen a Bizottság engedélyt kapott arra, hogy az EU egészére vonatkozó légi közlekedési megállapodásról tárgyaljon az Egyesült Államokkal.

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Harmadik szabadságjog: a tervezett nemzetközi légi járatok esetében az adott államban engedéllyel rendelkező légifuvarozó azon joga vagy előjoga, hogy egy másik állam területén leteheti az engedélyét kiállító államban felvett utasokat.

Negyedik szabadságjog: a tervezett nemzetközi légi járatok esetében az adott államban engedéllyel rendelkező légifuvarozó azon joga vagy előjoga, hogy egy másik állam területén felvett utasokat letehet abban az adott államban, amelyben az engedélyét kiállították.

Ötödik szabadságjog: a tervezett nemzetközi légi járatok esetében az adott államban engedéllyel rendelkező légifuvarozó azon joga vagy előjoga, hogy légi úton szállíthat utasokat két olyan állam között, amelyek egyike nem uniós ország.

Hetedik szabadságjog: a tervezett nemzetközi légi járatok esetében az adott államban engedéllyel rendelkező légifuvarozó azon joga vagy előjoga, hogy légi úton szállíthat utasokat az engedélyét kiállító ország és egy nem uniós ország között. Ez nem írja elő a szolgáltatás számára, hogy kötelező módon kapcsolódnia kell a fuvarozó székhelye szerinti országában levő szolgáltatáshoz, vagy hogy azon országban nyújtott bármilyen szolgáltatás kiterjesztése legyen.

Európai Közös Légtér: tagjai az uniós országok, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Montenegró, Norvégia, Szerbia és az Egyesült Nemzetek Koszovói Ideiglenes Közigazgatási Missziója.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2007/339/EK határozat (2007. április 25.) egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 134., 2007.5.25., 1–3. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2010/465/EU határozat (2010. június 24.) az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 223., 2010.8.25., 1–2. o.)

Jegyzőkönyv a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról (HL L 223., 2010.8.25., 3–19. o.)

A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2011/708/EU határozat (2011. június 16.) az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légi közlekedési megállapodás Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légi közlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 283., 2011.10.29., 1–2. o.)

utolsó frissítés 18.12.2016