Montreali Egyezmény a légi fuvarozók felelősségéről

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

2001/539/EK határozat a Montreali Egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről

Egyezmény a Nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről (a Montreali Egyezmény)

MI AZ EGYEZMÉNY ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az egyezmény átfogó jogi elveket és szabályokat vezet be, amelyek közül a legfontosabbak a következők:

1997-ben az EU elfogadta a 2027/97/EK rendeletet (a légi fuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről), amely korlátlan felelősséget ró az uniós légi fuvarozókra az utasok halála vagy sérülése esetén. A 889/2002/EK rendelet módosítja a 2027/97/EK rendeletet, és a Montreali Egyezményt az uniós légi fuvarozók által működtetett valamennyi belföldi és nemzetközi járatra alkalmazza.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ EGYEZMÉNY ÉS A HATÁROZAT?

A Montreali Egyezmény 2003. november 4. óta hatályos. A határozat 2001. április 5. óta hatályos.

HÁTTÉR

A légi fuvarozók halállal és sérülésekkel kapcsolatos felelősségét szabályozó 1929-es Varsói Egyezmény és későbbi módosításainak hiányossága vezetett a felelősséggel kapcsolatos szabályok korszerűsítéséhez és egységesítéséhez.

1999 májusában a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet szerződő államai megállapodást kötöttek a Varsói Egyezmény szabályainak korszerűsítéséről, átdolgozva ezeket egy olyan különálló jogi eszközbe, amely megfelelő szintű kártérítést biztosít az utasoknak a nemzetközi légi közlekedés során okozott kár esetén.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2001/539/EK határozata (2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 194., 2001.7.18., 38. o.)

Egyezmény a Nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről (a Montreali Egyezmény) (HL L 194., 2001.7.18., 39–49. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács 2027/97/EK rendelete (1997. október 9.) a légi fuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről (HL L 285., 1997.10.17., 1–3. o.)

A 2027/97/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 31.07.2018