A rádióspektrummal kapcsolatos szabályozás

A mobiltelefonjainkhoz, a műsorterjesztéshez, a széles sávú internethez vagy a távirányítású eszközökhöz hasonló számos dolog működéséhez elengedhetetlenül szükséges és természetesnek vett rádiófrekvenciák a szűkös erőforrások közé tartoznak. Optimális felhasználásuk biztosítása érdekében az Európai Unió (EU) megállapodásra jutott az e területet lefedő ágazatpolitikája harmonizációjának módjáról - többek között - a jelentősebb kommunikációs rendszerek zavarásának megakadályozása céljából.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/EK határozata (2002. március 7.) az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról („Rádióspektrum-határozat”).

ÖSSZEFOGLALÓ

E határozat célja a rádióspektrum rendelkezésre állásával és hatékony felhasználásának műszaki feltételeivel foglalkozó ágazatpolitika harmonizációja az EU-n belül. A határozat a rádió- és vezeték nélküli kommunikációs frekvenciák - köztük a GSM, a harmadik és negyedik generációs mobil kommunikációs rendszerek (3G, 4G) - kiosztását a belső piac tekintetében jelentős 9 kHz és 3000 GHz közötti frekvenciatartományba eső rádióhullámokra alkalmazza.

A határozat szerinti intézkedések figyelembe veszik a nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Távközlési Uniónak (ITU) - a rádiófrekvencia-gazdálkodással kapcsolatos - és a 48 tagországot tömörítő kormányközi szervezetnek, a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (CEPT) a munkáját.

A rádióspektrum-bizottság

A 2012-ben elfogadott rádióspektrum-politikai program általános elveire is építő rádióspektrum-bizottság az uniós rádióspektrum-politika meghatározása, kidolgozása és végrehajtása terén segíti a Bizottság munkáját. E bizottság elnöki tisztjét a Bizottságból töltik be, a tagországok képviselői alkotják, és a műszaki intézkedésekre irányuló javaslatokat vizsgálja meg a rádióspektrum rendelkezésre állására és felhasználására vonatkozó feltételek összehangolása céljából.

Ezenkívül véleményt ad ki a rádiófrekvenciák kiosztásának és a spektrum felhasználására vonatkozó információk rendelkezésére állásának a harmonizációjával kapcsolatban a Bizottság által a CEPT-nek adott megbízásokról. A Bizottság intézkedéstervezetei, miután a rádióspektrum-bizottság azokat jóváhagyta és az Európai Bizottság elfogadta, EU-szerte kötelező erejűek, és valamennyi tagországnak be kell tartania az azokban foglaltakat a spektrumhasználati jogok megadásakor.

Háttér

A rádiófrekvenciák kiosztását nemzetközi szervek végzik, különösen a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) Rádió-távközlési Világkonferenciái, valamint - Európában - a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT). Az EU - e határozat révén - szintén szerepet vállal a rádióspektrum-használat optimalizálásának biztosítása terén.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

676/2002/EK határozat

2002.2.24.

-

HL L 108., 2002.4.24., 1-6. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A RÁDIÓFREKVENCIA-SÁVOK HARMONIZÁCIÓJA

A rádióspektrum rendelkezésre állására és hatékony felhasználására vonatkozó műszaki feltételek harmonizációjának tekintetében a Bizottság által elfogadott legtöbb határozat elérhető a Bizottság rádióspektrum-határozatokat tartalmazó honlapján.

A RÁDIÓSPEKTRUM-POLITIKÁVAL FOGLALKOZÓ CSOPORT

A Bizottság 2002/622/EK határozata (2002. július 26.) a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról (Hivatalos Lap L 198., 2002.7.27., 49-51.o.).

Ez a határozat egy tanácsadói csoportot, a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoportot hozza létre, amelynek az a feladata, hogy a rádióspektrum rendelkezésre állásának és használatának, a frekvenciák harmonizációjának és kiosztásának, a spektrumhasználati jogok megadásának, illetve az árképzésnek a kérdéseihez hasonló területeken segítséget és tanácsadást nyújtson a Bizottságnak.

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A RÁDIÓSPEKTRUM-POLITIKAI PROGRAM

Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (Hivatalos Lap L 81., 2012.3.21., 7-17. o.).

Utolsó frissítés: 18.07.2014