Az uniós légi utasok jogai a beszállás visszautasítása, járat késése vagy járat törlése esetén

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A 261/2004/EK rendelet meghatározza a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályait

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja az utasok magas szintű védelmének biztosítása, visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak biztosítandó kártalanítás és segítség közös szabályainak felállításával.

FŐBB PONTOK

Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

A fentieket azzal a feltétellel lehet alkalmazni, hogy az utasok megerősített helyfoglalással rendelkeznek az érintett légi járaton és – járattörlés kivételével – az előre megjelölt időpontban, vagy ennek hiányában legalább 45 perccel a közzétett indulási időpont előtt utasfelvételre jelentkeznek. A rendelet megállapítja az utasokat megillető jogokat, amikor:

A rendelet hatálya nem terjed ki azokra az utasokra, akik:

Beszállás visszautasítása

Amennyiben egy üzemeltető légi fuvarozó indokoltan arra számít, hogy el fogja utasítani a beszállást egy légi járatra, köteles először önként jelentkezőket keresni, akik előnyökért cserében lemondanak helyfoglalásukról. Amennyiben az önként jelentkező utasok száma nem teszi lehetővé a beszállítást, akkor az üzemeltető légi fuvarozó az utasok beszállását – kártalanítás ellenében – akaratuk ellenére visszautasíthatja.

Az üzemeltető légi fuvarozók elsőbbséget adnak a csökkent mozgásképességű személyek, valamint az őket kísérő személyek szállításának.

Légi járat törlésekor vagy a beszállás visszautasításakor az érintett utasokat a következő jogok illetik meg:

Késés

A rendelet háromszintű szankciórendszert vezet be, a következők szerint:

Egy előzetes döntéshozatal iránti kérelemben (C-402/07. és C-432/07. sz. egyesített ügyek), az Európai Unió Bírósága tisztázta, hogy amikor az utasok célállomásukat a menetrend szerinti érkezés időpontjánál 3 órával vagy annál később érik el, akkor (azon utasokhoz hasonlóan, akiknek járatát törölték) térítési átalányt kérhetnek a légitársaságtól, kivéve, ha a késést rendkívüli körülmények okozták. Az egyenlő bánásmód elvének megfelelően azokat az utasokat, akiknek a járata késésben van, és azokét, akiknek a járatát „az utolsó pillanatban” törölték, úgy kell tekinteni, hogy a kártalanítási jog szempontjából hasonló helyzetben vannak, mert azok az utasok hasonló kényelmetlenséget, éspedig időveszteséget szenvednek el.

Törlés

Egy járat törlése esetén az utasoknak a következőket kell felajánlani:

Kártalanítás

Kártalanítást kell fizetni, ha az utast a törlésről nem tájékoztatták kellő időben. Nem kell azonban kártalanítást fizetni, ha a légi fuvarozó bizonyítani tudja, hogy a törlést rendkívüli körülmények okozták, amelyek nem lettek volna elkerülhetőek akkor sem, ha minden indokolt intézkedést megtettek volna.

Magasabb vagy alacsonyabb osztályon történő elhelyezés

Amennyiben egy légi fuvarozó egy utast alacsonyabb osztályon helyez el, mint amelyre az a jegyet megvette, akkor 7 napon belül az utas számára vissza kell térítenie:

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2005. február 17. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 46., 2004.2.17., 1–8. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

A Bíróság (negyedik tanács) 2009. november 19-i ítélete. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon és Alana Sturgeon kontra Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) és Stefan Böck és Cornelia Lepuschitz kontra Air France SA (C-432/07). Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Bundesgerichtshof – Németország – és Handelsgericht Wien – Ausztria. Légi közlekedés – 261/2004/EK rendelet – A 2. cikk l) pontja, 5., 6. és 7. cikk – A járat „késésének” és „törlésének” fogalma – Kártalanítás iránti jog a járat késése esetén – A „rendkívüli körülmények” fogalma. C-402/07. és C-432/07. sz. egyesített ügyek.

utolsó frissítés 02.06.2020