Kikötői infrastruktúra: a kikötővédelem fokozása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A kikötővédelem fokozásáról szóló 2005/65/EK irányelv

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

Az irányelv a kikötőkben és a szomszédos területeken lévő személyekre, az infrastruktúrára és a felszerelésekre (ideértve a szállítóeszközöket is) vonatkozik.

Kikötővédelmi hatóság és kikötővédelmi tervek

Védelmi szintek

Kikötővédelmi tiszt

Az uniós országoknak minden kikötőbe ki kell nevezniük egy kikötővédelmi tisztet.

A lehetőségekhez mérten minden kikötőnek külön kikötővédelmi tiszttel kell rendelkeznie. Szükség esetén azonban több kikötőnek közös kikötővédelmi tisztje is lehet.

A kikötővédelmi tiszt a kapcsolattartási pontként jár el a kikötővédelemmel összefüggő kérdésekben, és elegendő jogosultsággal és helyi ismeretekkel kell rendelkeznie a kikötővédelmi értékelések és a kikötővédelmi tervek kidolgozásának, frissítésének és nyomon követésének megfelelő biztosítása és összehangolása érdekében.

Felülvizsgálatok

Az uniós országok gondoskodnak arról, hogy a kikötővédelmi felméréseket és a kikötővédelmi terveket a biztonsággal kapcsolatos változások alkalmával, de legalább ötévente egyszer elvégezzék.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2005. december 15. óta hatályos, az uniós országok nemzeti jogába pedig 2007. június 15-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottság a Covid-19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el:

A bizottság közleménye — Iránymutatás a tengerészek, az utasok és a hajók fedélzetén tartózkodó más személyek egészségvédelméről, hazaszállításáról és utazásának megszervezéséről.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/65/EK irányelve (2005. október 26.) a kikötővédelem fokozásáról (HL L 310., 2005.11.25., 28–39. o.)

A 2005/65/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek — Értékelő jelentés a kikötővédelem fokozásáról szóló irányelv végrehajtásáról (COM(2009)002 végleges, 2009.01.20.)

A Bizottság 324/2008/EK rendelete (2008. április 9.) a tengeri védelemmel kapcsolatos bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó felülvizsgált eljárások megállapításáról (HL L 98., 2008.4.10., 5–10. o.)

Lásd: egységes szerkezetbe foglalt változat.

utolsó frissítés 04.05.2020