Földi kiszolgálás a közösségi repülőtereken

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

96/67/EK irányelv a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az Európai Unió (EU) kereskedelmi forgalmat lebonyolító repülőterein nyújtott földi kiszolgálási* szolgáltatások közé tartoznak azok, amelyek lehetővé teszik a légitársaságok számára, hogy légi közlekedési tevékenységeket végezzenek (gurulási útmutatás, takarítás, üzemanyag-feltöltés, poggyászszolgáltatások stb.).

Az irányelv valamennyi olyan kereskedelmi forgalmat lebonyolító uniós repülőtérre alkalmazandó, amely éves forgalma legalább 2 millió utas vagy 50 000 tonna áru.

FŐBB PONTOK

A repülőtér irányító szervezete*, a repülőtér-használó* vagy a földi kiszolgáló* köteles a kijelölt ellenőr felügyelete mellett szigorúan különválasztani a földi kiszolgálási tevékenységei számvitelét az egyéb tevékenységei számvitelétől.

Ezzel párhuzamosan az uniós országok:

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 1996. november 14. óta hatályos, és az uniós országokban 1997. október 25-ig kellett törvénybe foglalni.

HÁTTÉR

Ez az irányelv egy fokozatos végrehajtási ütemtervet tartalmaz aszerint, hogy saját kiszolgálást vagy harmadik fél által végzett földi kiszolgálást végeztek-e. Az irányelv 2001. január 1-jén lépett hatályba az uniós országok területén található azon repülőterek esetében, amelyek éves forgalma legalább 2 millió utas vagy 50 000 tonna áru.

További információk:

KULCSFOGALMAK

Földi kiszolgálás: a légitársaságok számára a járatok üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatások széles skáláját fedi le. Ezek közé a szolgáltatások közé tartozik a karbantartás, valamint az üzemanyag- és árukezelés. A földi kiszolgálás továbbá magában foglalja az olyan szolgáltatásokat is mint az utasfelvétel, az utasellátás, a poggyászkezelés és a repülőtéren belüli közlekedés.
A repülőtér irányító szervezete: az a testület, amelynek a feladata a repülőterek infrastruktúrájának igazgatása és kezelése, valamint különböző szereplők tevékenységének összehangolása és ellenőrzése.
Repülőtér-használó: az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely utasokat, postai küldeményeket és/vagy árukat szállít.
Földi kiszolgálók: azok a természetes vagy jogi személyek, akik, illetve amelyek a földi kiszolgálás alá tartozó szolgáltatások egy vagy több fajtáját nyújtják harmadik fél számára.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. október 15.) a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról (HL L 272., 1996.10.25., 36–45. o.)

A 96/67/EK tanácsi irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 28.02.2020