Közúti közlekedésbiztonság: vezetői engedélyek

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/126/EK irányelv a vezetői engedélyekről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az irányelv a következő intézkedéseket vezeti be:

Engedélyek kölcsönös elismerése

A tagállamok által kiállított engedélyeket kölcsönösen el kell ismerni. A vezetői engedélyek kategóriák a következők:

A fenti kategóriák és az irányelv hatálybalépése előtt a tagállamok által kibocsátott vezetői engedélyekben szereplő kategóriák közötti egyenértékűséget az (EU) 2016/1945 határozat ismerteti táblázatos formában.

A vezetői engedélyek kiállításának feltételei

Vizsgabiztosok

A Covid19-világjárványt követő módosítások

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ AZ IRÁNYELV?

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről (átdolgozott szöveg) (HL L 403., 2006.12.30., 18–60. o.)

A 2006/126/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/267 rendelete (2021. február 16.) a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával, valamint az (EU) 2020/698 rendeletben említett egyes időszakok meghosszabbításával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek az elhúzódó Covid19-válságra tekintettel történő megállapításáról (HL L 60., 2021.2.22., 1–20. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/698 rendelete (2020. május 25.) a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról (HL L 165., 2020.5.27., 10–24. o.)

A Bizottság (EU) 2016/1945 határozata (2016. október 14.) a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről (HL L 302., 2016.11.9., 62–162. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 575/2014/EU rendelete (2014. május 27.) az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 383/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 159., 2014.5.28., 47–49. o.)

A Bizottság 383/2012/EU rendelete (2012. május 4.) az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról (HL L 120., 2012.5.5., 1–11. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 07.07.2021