Megfizethető távközlési szolgáltatások - a felhasználók jogai

Az Európai Unió annak biztosítására törekszik, hogy megfizethető, jó minőségű elektronikus hírközlési szolgáltatások legalább egy minimális készlete álljon valamennyi felhasználó rendelkezésére, a lehető legkisebbre csökkentve egyúttal a piaci torzulásokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról („Egyetemes szolgáltatási irányelv”).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió annak biztosítására törekszik, hogy megfizethető, jó minőségű elektronikus hírközlési szolgáltatások legalább egy minimális készlete álljon valamennyi felhasználó rendelkezésére, a lehető legkisebbre csökkentve egyúttal a piaci torzulásokat.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az „egyetemes szolgáltatási irányelv”’ egyedi szabályokat határoz meg az elektronikus hírközlési szolgáltatások Unión belüli nyújtására. Ezzel összefüggésben:

FŐBB PONTOK

Egyetemes szolgáltatási kötelezettség

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell a következőket:

A szolgáltatóknál (a nem feltétlenül nyereséges) egyetemes szolgáltatás nyújtása okán felmerült nettó költségek ellentételezése érdekében az uniós országok kompenzációs mechanizmusokat vezethetnek be.

A felhasználók érdekei és jogai

A fogyasztókat oly módon kell tájékoztatni, amely áttekinthetővé teszi számukra az előfizetett szolgáltatásokat. A szerződésekben i. tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatásra vonatkozó minimális minőségi követelményekről, valamint az arra az esetre adott kompenzációról vagy visszatérítésről, ha a szolgáltatás ezt a szintet nem éri el; ii. meg kell említeni az előfizetői névjegyzékben feltüntetett adatokkal kapcsolatos jogokat; iii. egyértelmű tájékoztatást kell adni a kedvezményes ajánlatokra való jogosultság kritériumairól.

Az irányelv rendelkezik a következőkről is:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2002. február 24-től.

HÁTTÉR

Az irányelv az uniós távközlési reformcsomag része, 4 másik irányelvvel (a „keretirányelvvel” , a „hozzáférési irányelvvel” , az „engedélyezési irányelvvel” és az „elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvvel” ), valamint az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló rendelettel együtt.

További információ az Európai Bizottság honlapján, valamint az Európa Önökért honlapon áll rendelkezésre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2002/22/EK irányelv

2002.4.24.

2003.7.24.

HL L 108., 2002.4.24., 51-77. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/136/EK irányelv

2009.12.19.

2011.5.25.

HL L 337., 2009.12.18. 11-36. o.

Helyesbítés a 2009/136/EK irányelvhez

-

-

HL L 241., 2013.9.10., 9. o.

utolsó frissítés 22.09.2015