A hajók és a kikötőlétesítmények védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/725/EK rendelet a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A Covid19-világjárvány következményei

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A rendelet 2004. július 1. óta alkalmazandó.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Tengeri védelmi biztonság: olyan megelőző intézkedések összessége, amelyek célja a tengeri közlekedés és a kikötőlétesítmények védelme a szándékos jogellenes cselekmények fenyegetéseivel szemben.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/725/EK rendelete (2004. március 31.) a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról (HL L 129., 2004.4.29., 6–91. o.)

A 2004/725/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/698 rendelete (2020. május 25.) a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról (HL L 165., 2020.5.27., 10–24. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/65/EK irányelve (2005. október 26.) a kikötővédelem fokozásáról (HL L 310., 2005.11.25., 28–39. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 08.07.2020