Az Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

95/93/EGK rendelet az Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja annak biztosítása, hogy amennyiben nincs elegendő repülőtér-kapacitás, a rendelkezésre álló le- és felszállási résidőket* hatékonyan használják ki, továbbá egyenértékűen, megkülönböztetésmentesen és átláthatóan osszák ki.

FŐBB PONTOK

Koordinátor/Menetrend-egyeztető

Repülőtér-kapacitás

A koordinációs bizottság

A résidők kiosztásának eljárása

Végrehajtás

Módosítások

Az eredeti rendeletet öt alkalommal módosították:

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 1993. február 22. óta van hatályban.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Résidő: egy koordinátor által koordinált repülőtéren légiközlekedési szolgáltatás működtetéséhez szükséges repülőtéri infrastruktúra teljes körének le- és felszállás céljából, egy adott napon és időpontban történő használatára adott engedély.
Koordinált repülőtér: olyan repülőtér, ahol nagy a forgalmi torlódás, ahol az igények meghaladják a kapacitást a vonatkozó időszakban, és ahol a fel- és leszálláshoz a koordinátornak ki kell osztania a légifuvarozó számára a résidőt.
Menetrend-egyeztetett repülőtér: olyan repülőtér, ahol bizonyos időszakokban fennáll a torlódás lehetősége, és ahová menetrend-egyeztetőt neveztek ki annak érdekében, hogy összehangolja az adott repülőtéren szolgáltatásokat üzemeltető vagy üzemeltetni szándékozó légifuvarozók működését.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1–6. o.)

A 95/93/EGK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye az Európa Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló, módosított 95/93/EK rendelet alkalmazásáról (COM (2008) 227 végleges, 2008.4.30.)

A Bizottság közleménye – A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 793/2004/EK rendelet alkalmazásáról (COM(2007) 704 végleges, 2007.11.15.)

utolsó frissítés 11.05.2020