A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

Az 1371/2007/EK rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja, hogy meghatározza a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogait és kötelezettségeit, valamint hogy védelmet biztosítson a számukra, különösen amikor az utazás megszakad, valamint növelje a vasúti személyszállítási szolgáltatások hatékonyságát és vonzerejét.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

Az utasok jogai

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasokat a következő alapjogok illetik meg:

Szállítási szerződés és tájékoztatás

Az utasokat világos és hozzáférhető módon kell tájékoztatni:

A fogyatékossággal élő személyek és a csökkent mozgásképességű személyek tájékoztatásának hozzáférhető formátumban kell megtörténnie.

Késések és járatkimaradások

Abban az esetben, ha a végleges célállomásra való megérkezéskor több mint 60 perces késés várható, az utasok jogosultak:

Ha az utasok nem visszatérítést, hanem az utazás folytatását szeretnék, akkor minimális kompenzációt kérhetnek a következők szerint:

Ha az érkezés vagy az indulás több mint 60 perccel késik, az utasoknak joguk van:

A fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek

A vasúton utazók jogaira vonatkozó uniós jogszabályok gondoskodnak arról, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek a többi polgárhoz hasonlóan legyen módjukban utazni. Így a rendelet a következő jogokat biztosítja számukra:

Biztonság, panaszok és a szolgáltatás minősége

Az uniós tagállamok általi végrehajtás

Az uniós országoknak ki kell jelölniük egy független szervet vagy szerveket, amelyek felelősek lesznek a rendelet végrehajtásáért. Az utasok panaszt nyújthatnak be ezen szervek bármelyikéhez, ha úgy érzik, hogy jogaikat nem tartották tiszteletben.

Az uniós országoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük a rendelet megsértésével szemben.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

Az irányelv 2009. december 3., csütörtök óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 14–41. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 343., 2012.12.14., 32–77. o.)

A 2012/34/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság közleménye – Értelmező iránymutatások a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelethez (HL C 220., 2015.7.4., 1–10. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok által a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet alapján biztosított mentességekről (COM(2015) 117 final, 2015.3.11.)

utolsó frissítés 19.03.2020