Harmadik országok állampolgárai – a huzamos tartózkodásra vonatkozó szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/109/EK irányelv a nem uniós országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A jogszabály hatálya nem terjed ki az Egyesült Királyságra, Írországra, illetve Dániára, ahol különleges intézkedések vannak hatályban a bevándorlás- és a menedékügyi politikára vonatkozóan.

2011-ben módosították az irányelvet annak a menekültekhez és hontalanokhoz hasonló, nemzetközi védelmet élvező harmadik országbeli állampolgárokra való kiterjesztése érdekében is.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

A rendelet 2004. január 23-tól alkalmazandó. Az uniós országoknak 2006. január 23 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Harmadik ország állampolgára: bárki, aki nem valamely uniós ország állampolgára.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról (HL L 16. 2004.1.23., 44–53. o.)

A 2003/109/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2004/114/EK irányelve (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről (HL L 375., 2004.12.23., 12–18. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21–57. o.)

utolsó frissítés 23.08.2016