A helyhatósági választásokra vonatkozó aktív és passzív választójog

Az irányelv azokat a szabályokat állapítja meg, amelyek mentén az uniós polgárok a helyhatósági választásokon* aktív és passzív választójogukat bármely olyan uniós országban gyakorolhatják, ahol élnek.

JOGI AKTUS

A Tanács 94/80/EK irányelve (1994. december 19.) az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv azokat a szabályokat állapítja meg, amelyek mentén az uniós polgárok a helyhatósági választásokon* aktív és passzív választójogukat bármely olyan uniós országban gyakorolhatják, ahol élnek.

FŐBB PONTOK

Bármely uniós polgár, aki nem állampolgára annak az uniós országnak, ahol él, a helyhatósági választásokon ugyanazon feltételek mellett gyakorolhatja aktív és passzív választójogát, mint az adott ország állampolgárai.

Az uniós polgároknak, ahhoz, hogy részt vehessenek a választásokon, kérelmezniük kell, hogy a lakóhely szerinti ország választói névjegyzékébe felvegyék őket, amihez ugyanazokat az alátámasztó okiratokat kell benyújtaniuk, mint az állampolgárként szavazó személyeknek. Azokban az országokban is ugyanúgy vonatkozik rájuk e kötelezettség, ahol kötelező elmenni szavazni.

Amennyiben az aktív vagy passzív választójog gyakorlásához a lakóhely szerinti uniós ország állampolgárai számára az adott ország területén eltöltött meghatározott minimális tartózkodási időtartamot írnak elő, a másik országból származó uniós polgárok akkor tekinthetők úgy, hogy e feltételt teljesítették, ha egy másik uniós országban ennek megfelelő időtartamot töltöttek el.

Az uniós országok megtagadhatják a passzív választójog megadását az uniós polgárok számára, amennyiben az érintett polgárok:

a származás szerinti uniós ország jogszabályai szerint elvesztették e jogukat valamely egyedi polgári vagy büntetőjogi határozat alapján,

nem tudnak az állampolgárságot és lakóhelyet igazoló nyilatkozatot, illetve - szükség esetén - bizonyos egyéb személyazonosító dokumentumokat bemutatni.

Az uniós országok rendelkezhetnek úgy, hogy - bizonyos körülmények között - a lakóhely szerinti országban viselt választott helyhatósági tisztség összeférhetetlen más uniós országokban viselt tisztségekkel.

Ezenkívül az uniós országok rendelkezhetnek úgy is, hogy bizonyos vezetői szintű választott tisztséget saját állampolgáraik számára tartanak fenn, vagy hogy más uniós országok választott polgárai nem vehetnek részt azoknak az elektoroknak a kijelölésében, akik majd megválaszthatják a parlamenti közgyűlés tagjait, vagy szavazhatnak ebben a közgyűlésben.

Az irányelv a következők tekintetében is elismer kivételeket:

bármely uniós ország, ahol azon választójogi korhatárt elérő uniós polgárok számaránya, akik ebben az országban rendelkeznek lakóhellyel, de ennek nem állampolgárai, meghaladja az összes választó 20%-át, és

azon uniós polgárok, akik már rendelkeznek választójoggal a lakóhely szerinti uniós ország nemzeti parlamenti választásain.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

1995. január 20.

KULCSFOGALOM

* Helyhatósági választások: az irányelv mellékletében felsoroltak szerint az alap helyhatósági szinten választani jogosult valamennyi felnőtt lakos előtt nyitva álló választások.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

94/80/EK irányelv

1995.1.20.

31.12.1995

HL L 368., 1994.12.31., 38-47. o.

A 94/80/EK irányelv mellékleteinek a későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 24.09.2015