A folyamatosan külföldön működő ügyvédekre vonatkozó uniós szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/5/EK irányelv – az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő uniós országban történő folyamatos gyakorlása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv lehetővé teszi valamely uniós országban képesítéssel rendelkező ügyvédek számára, hogy a saját országuk szakmai címeit viselve folyamatos jelleggel működhessenek valamely másik uniós országban. Az irányelv az „ügyvéd” szakmai címet viselő uniós polgárokra vonatkozik, de a rendszer kiterjed az Európai Gazdasági Térség országai és Svájc minden állampolgárára.

FŐBB PONTOK

Az ügyvédi hivatás gyakorlásának joga

Tevékenységi körök

Egyenlő státusz

Közös ügyvédi működés

Amennyiben egy fogadó uniós ország engedélyezi a közösen folytatott működést, a saját országukban azonos ügyvédi társuláshoz tartozó egy vagy több ügyvéd a fogadó országban működő ügyvédi társulás tagjaként folytathatja tevékenységét.

Ügyvédi működés

Az állandó jelleggel valamely más uniós országban működő ügyvédeknek be kell tartaniuk a fogadó ország működési szabályait, annak ellenére, hogy a saját országuk szakmai etikai szabályai is változatlanul vonatkoznak rájuk.

Fegyelmi eljárások

A saját országuk szakmai címét használva működő ügyvédekre a fogadó uniós ország fegyelmi eljárásai vonatkoznak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

1998. március 14-től. Az uniós országoknak 2000. március 14 -től kell az irányelvet átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A jogi szakmára más uniós jogi aktusok is alkalmazandók. Ezek a következőkre vonatkoznak:

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 98/5/EK irányelve (1998. február 16.) az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről (HL L 77., 1998.3.14., 36–43. o.)

A 98/5/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 77/249/EGK irányelve (1977. március 22.) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről (HL L 78., 1977.3.26., 17–18. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22–42. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 28.10.2015