A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseire 2016-ig vonatkozó szabályok

A 2004/17/EK irányelv célja, hogy biztosítsa a piac megnyitását, valamint megfelelő egyensúlyt teremtsen a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazati beszerzések végrehajtása területén. A 2014/25/EU irányelv lépett ezen irányelv helyébe, amely mindaddig alkalmazandó, amíg a tagállamok - legkésőbb 2016. április 18-ig - át nem ültetik az irányelvet saját jogrendszerükbe.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A víz-, energia-, közlekedési és postai szolgáltatási különleges ágazatokról (ún. különleges ágazatok) szóló 2004/17/EK irányelv alkalmazandó az említett ágazatokban működő ajánlatkérő hatóságok beszerzési eljárásaira, a következő területeken:

Nem alkalmazandó azonban a 2014/23/EU irányelv által szabályozott építési koncessziókra vagy szolgáltatásokra.

Ajánlatkérő hatóságok

A különleges ágazatokról szóló irányelv a következőkre alkalmazandó:

Az irányelv mellékletei tartalmazzák az ajánlatkérő hatóságok nem teljes listáit.

Érintett tevékenységek

Az irányelv különösen azon helyhez kötött hálózatok rendelkezésre bocsátására vagy üzemeltetésére alkalmazandó, amelyek a következő ágazatokban biztosítanak közszolgáltatást:

Továbbá a következőkre alkalmazandó:

Fontos megjegyezni, hogy a kérdéses ágazatokban odaítélt szerződésekre ezentúl nem vonatkozik az irányelv, ha olyan tényleges verseny van,amelyet a Bizottság egy adott tagállamban vagy egy adott ágazatban létező tényleges versenyre vonatkozóan meghozott határozatábanjóváhagyott .

A küszöbértékeket kétévente felülvizsgálják

Az irányelv olyan közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó, amelyek hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke egyenlő a következő küszöbértékekkel, vagy meghaladja azokat:

A szerződések odaítélésének kritériumai

Az ajánlatkérőkre vonatkozó kritériumok:

Közzétételi kötlezettség és átláthatóság

Ez a kötelezettség különösen vonatkozik a Bizottság formanyomtatványa szerinti pályázati felhívások közzétételére, amely az Információs rendszer az európai közbeszerzésekről (SIMAP) weboldalon érhető el. A felhívások különböző típusai:

A szerződő szervezetnek minden szerződés esetében meg kell tudnia indokolni döntéseit, és valamennyi vonatkozó információt legalább négy évig köteles megőrizni. A lehető leghamarabb tájékoztatnia kell:

Műszaki előírások

A műszaki előírásoknak az anyagra, beszerzésre vagy szolgáltatásra vonatkozóan meg kell határozniuk a célszerű használat érdekében megkövetelt jellemzőket. Ezeket fel kell tüntetni a szerződéses dokumentációban (szerződési hirdetmény, specifikáció vagy kiegészítő dokumentumok), és indokolatlanul nem akadályozhatják a versenyt.

Részvételi feltételek

A közbeszerzésre vonatkozó európai jogszabályok előírják a közbeszerzésen való részvétel feltételeit. E feltételek célja, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasságra, valamint szakmai és műszaki alkalmasságra vonatkozó kritériumok alapján megbizonyosodjanak afelől, hogy a gazdasági szereplők alkalmasak a közbeszerzési eljárásra.

A részvételi feltételek másik célja a csalás és korrupció elleni fellépés. A bűnszervezetben való részvétel, korrupció, csalás vagy pénzmosás miatt elítélt gazdasági szereplőt az ajánlatkérő hatóság szisztematikusan kizárja a közbeszerzési eljárásból.

A gazdasági szereplő akkor is kizárható a közbeszerzési eljárásból, ha:

Közbeszerzési eljárás

Különböző közbeszerzési eljárások léteznek:

A szerződő szervezetek bizonyos, az irányelvben felsorolt különleges esetekben előzetes versenyfelhívás nélkül is odaítélhetnek közbeszerzési szerződést.

Közbeszerzés a szolgáltatási ágazatban

Az irányelv a 414 000 eurót meghaladó értékű szolgáltatás beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő versenyfelhívást tesz közzé, és csak a tervezett ajánlattétel határidejének lejáratát követően szerezhet tudomást a projektekről.

Az odaítélés kritériumai egyértelműek, megkülönböztetésmentesek, és valódi versenyt biztosítanak. A zsűri kizárólag műszakilag képzett és független személyekből áll.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2004/17/EK irányelv

2004.4.30.

2006.1.31.

HL L 134., 2004.4.30.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005/51/EK irányelv

2005.10.21.

2006.1.31.

HL L 257., 2005.10.1.

2083/2005/EK rendelet

2006.1.1.

-

HL L 333., 2005.12.20.

1422/2007/EK rendelet

2008.1.1.

-

HL L 317., 2007.12.5.

2009/81/EK irányelv

2009.8.21.

2011.8.21.

HL L 216., 2009.8.20.

1177/2009/EK rendelet

2010.1.1.

-

HL L 314., 2009.12.1.

1251/2011/EU rendelet

2012.1.1.

-

HL L 319., 2011.12.2.

1336/2013/EU rendelet

2014.1.1.

-

HL L 335., 2013.12.14.

A 2004/17/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 94., 2014.3.28.].

Utolsó frissítés: 02.06.2014