Közös Közbeszerzési Szószedet

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2195/2002/EK rendelet az EU Közös Közbeszerzési Szószedetéről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2195/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a Közös Közbeszerzési Szószedetről (CPV) (HL L 340., 2002.12.16., 1–562. o.)

A 2195/2002/EK rendelet később módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2151/2003/EK rendelete (2003. december 16.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 329., 2003.12.17., 1–270. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2008.6.4., 65–226. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 15.02.2016