Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékei

Az Európai Unió (EU) e jogszabályban a közegészség magas szintű védelmének érdekében meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeit. A szennyező anyagok olyan, az élelmiszerhez nem szándékosan hozzáadott anyagok, amelyek az élelmiszerben többek között a termelés, a csomagolás, a szállítás eredményeként vannak jelen.

JOGI AKTUS

A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) e jogszabályban a közegészség magas szintű védelmének érdekében meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeit. A szennyező anyagok olyan, az élelmiszerhez nem szándékosan hozzáadott anyagok, amelyek az élelmiszerben többek között a termelés, a csomagolás, a szállítás eredményeként vannak jelen.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagokra vonatkozó felső határértékeket állapítja meg, különösen a legérzékenyebb népességi csoportok, azaz a gyermekek, az idős személyek és a várandós nők egészségének védelme érdekében.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet a következő szennyező anyagokra vonatkozik:

Felső értékek

A jogszabály mellékletében meghatározott határértékeket meghaladó mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó élelmiszereket tilos eladni. E felső határértékek az élelmiszerek ehető részére, illetve az összetett, feldolgozott, szárított vagy higított élelmiszerekre is vonatkoznak.

A rendelet ezen túlmenően meghatározza a szennyező anyagokra vonatkozó, helyes előállítási vagy mezőgazdasági gyakorlatokkal ésszerűen elérhető legalacsonyabb felső határértékeket (ALARA, ésszerűen elérhető legalacsonyabb érték).

A keverésre vonatkozó tilalom

Címkézés

Emberi fogyasztást megelőzően válogatásnak vagy egyéb fizikai kezelésnek alávetendő élelmiszerként eladott földimogyoró, egyéb olajos magvak, diófélék, szárított gyümölcsök, rizs és kukorica címkéjén szerepelnie kell a következő szövegezésnek: „A terméket emberi fogyasztás vagy élelmiszergyártásnál élelmiszer-összetevőként történő felhasználás előtt válogatni kell vagy más fizikai kezelésnek kell alávetni az aflatoxinszennyezés csökkentése céljából”.

A földimogyoró, az egyéb olajos magvak, illetve az olajos magvakból és gabonafélékből származó valamennyi termék címkéjén fel kell tüntetni a tervezett felhasználást és a szállítmányazonosító kódot.

Kivételek

Bizonyos uniós országok túlléphetik a dioxinokra és a PCB-kre vonatkozó határértékeket a balti-tengeri régióból származó és a területükön fogyasztásra szánt halak és egyes haltermékek esetében. A címkén szerepelnie kell az esetleges egészségügyi kockázatokra vonatkozó figyelmeztetésnek.

Ellenőrzés

Az uniós országok kötelesek ellenőrizni az esetlegesen magas nitráttartalmú zöldségek (különösen a leveles zöldségek) nitrátszintjét. Az ellenőrzés eredményeit az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) részére kell megküldeni.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2007. január 9-től.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottságnak az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagokról szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1881/2006/EK rendelet

2007.1.9.

2007.3.1-jétől alkalmazandó.

HL L 364., 2006.12.20. 5-24. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1126/2007/EK rendelet

2007.9.30.

-

HL L 255., 2007.9.29., 14-17. o.

629/2008/EK rendelet

2008.7.23.

-

HL L 173., 2008.7.3., 6-9. o.

165/2010/EK rendelet

2010.3.9.

-

HL L 50., 2010.2.27., 8-12. o.

420/2011/EU rendelet

2011.5.20.

-

HL L 111., 2011.4.30., 3-6. o.

1258/2011/EU rendelet

2011.12.23.

-

HL L 320., 2011.12.3., 15-17. o.

1259/2011/EU rendelet

2011.12.23.

-

HL L 320., 2011.12.3., 18-23. o.

594/2012/EU rendelet

2012.7.26.

-

HL L 176., 2012.7.6., 43-45. o.

1058/2012/EU rendelet

2012.12.3.

-

HL L 313., 2012.11.13., 14-15. o.

1067/2013/EU rendelet

2013.11.20.

-

HL L 289., 2013.10.31., 56-57. o.

212/2014/EU rendelet

2014.3.27.

-

HL L 67., 2014.3.7., 3-4. o.

362/2014/EU rendelet

2014.4.30.

-

HL L 107., 2014.4.10., 56-56. o.

488/2014/EU rendelet

2014.6.2.

-

HL L 138., 2014.5.13., 75-79. o.

Az 1881/2006/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 315/93/EGK rendelete (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról (HL L 37., 1993.2.13., 1-3. o.).

utolsó frissítés 20.04.2015