A vegyi anyagok nemzetközi kereskedelme (Rotterdami egyezmény)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Rotterdami egyezmény

2003/106/EK határozat a rotterdami egyezmény jóváhagyásáról

2006/730/EK határozat a rotterdami egyezmény megkötéséről

MI AZ EGYEZMÉNY ÉS A HATÁROZATOK CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az egyezmény:

HATÁLYBALÉPÉS

Az egyezmény 2004. február 24-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

Rotterdami egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (HL L 63., 2003.3.6., 29–47. o.)

A Tanács 2003/106/EK határozata (2002. december 19.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek a Közösség nevében való jóváhagyásáról (HL L 63., 2003.3.6., 27–28. o.)

A Tanács 2006/730/EK határozata (2006. szeptember 25.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 299., 2006.10.28., 23–25. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60–106. o.)

A 649/2012/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 06.08.2020