A vegyi anyagok jelentette veszélyek kezelése (Stockholmi Egyezmény)

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

2006/507/EK határozat a Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről

MI AZ EGYEZMÉNY ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az egyezmény a következőkre kötelezi az aláírókat:

Az egyezmény a következőket hozza létre:

Az egyezmény hatálybalépését követő három év elteltével írásbeli értesítéssel bármelyik aláíró felmondhatja az egyezményt, egyéves felmondási idővel.

Az Unió a következők elfogadásával teljesíti az egyezmény szerinti kötelezettségeit:

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

Az egyezmény 2004. május 17-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok: növényvédő szerekben és ipari folyamatokban használt vegyi anyagok. Hosszú évekig aktívak maradnak, nagy területen porladnak el, biológiailag felhalmozódnak*, ezért veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a környezetre.
Biológiailag felhalmozódik: az élőlények testében koncentrálódik.

FŐ DOKUMENTUMOK

Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (HL L 209., 2006.7.31., 3–29. o.)

A Tanács 2006/507/EK határozata (2004. október 14.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31., 1–2. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (HL L 169., 2019.6.25., 45–77. o.)

Az (EU) 2019/1021 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerinti második európai közösségi intézkedési terv felülvizsgálatáról és aktualizálásáról (COM(2018) 848 final, 2019.1.4.)

Jegyzőkönyv a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (HL L 81., 2004.3.19., 37–71. o.)

A Tanács 2004/259/EK határozata (2004. február 19.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 81., 2004.3.19., 35–36. o.)

utolsó frissítés 04.09.2020