Az állatgyógyászati készítmények engedélyezéséről, behozataláról és gyártásáról szóló uniós jogszabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2001/82/EK irányelv az állatgyógyászati készítmények uniós kódexéről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza az állatgyógyászati készítmények* engedélyezésére, gyártására, ellenőrzésére, értékesítésére, forgalmazására és felhasználására vonatkozó uniós jogszabályokat.

Az irányelvet 2022. január 28-tól hatályon kívül helyezi és felváltja az (EU) 2019/6 rendelet.

FŐBB PONTOK

Hatályon kívül helyezés

A 2001/82/EK irányelv helyébe annak hatályon kívül helyezését követően 2022. január 28-tól az (EU) 2019/6 rendelet lép.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2001. december 18. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Állatgyógyászati készítmény: Az állatok betegségeinek kezelésére vagy megelőzésére szolgáló bármely anyag vagy anyagok kombinációja.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve (2001. november 6.) az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 1–66. o.)

A 2001/82/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/6 rendelete (2018. december 11.) az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 4., 2019.1.7., 43–167. o.)

utolsó frissítés 07.07.2016