Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2012/18/EU irányelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek kezeléséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja a veszélyes anyagokkal, különösen a vegyi anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek kezelése.

Ez, az úgynevezett Seveso III-irányelv módosította a korábbi Seveso II-irányelvet (96/82/EK irányelv), amely a bhopali, a toulouse-i és az enschedei balesetekből levont tanulságok tükrében módosította az eredeti Seveso-irányelvet (82/501/EGK irányelv), azt követően, hogy az 1976-os, olaszországi Seveso városában történő katasztrofális baleset az ilyen balesetek megelőzésére és kezelésére vonatkozó jogszabály kidolgozását eredményezte.

FŐBB PONTOK

A korábbi jogszabályt módosították, hogy megerősítsék a lakosság jogait. Az új rendelkezések javítják az emberek hozzáférését a környékbeli ipari létesítményekkel összefüggő kockázatokkal és a baleset esetén követendő lépésekkel kapcsolatos információkhoz.

Ezeket az információkat, amelyek tartalmazzák, hogy milyen riasztó hangjelzésekre lehet számítani, illetve mit kell tennie a lakosságnak, ezentúl elérhetővé kell tenni az interneten.

Mi változott?

A jogszabály hatálya immár Unió-szerte mintegy tizenkétezer olyan ipari telephelyre terjed ki, ahol vegyi anyagokat vagy petrolkémiai termékeket használnak vagy tárolnak, illetve ahol fémfinomítást végeznek.

Minden uniós országnak biztosítania kell, hogy megfelelő intézkedések álljanak rendelkezésre a nagy mennyiségű veszélyes anyag tárolására szolgáló ipari létesítményeket körülvevő területeken az esetleges balesetek kezelésére:

Az ilyen anyagokból bizonyos mennyiségnél többet kezelő társaságok kötelesek:

Az új jogszabály továbbá:

Miért volt szükség a jogszabály naprakésszé tételére?

A legfrissebb jogszabály figyelembe veszi a vegyi anyagok osztályozásában európai és nemzetközi szinten bekövetkezett technikai változásokat.

Háttér

Az EU-ban tapasztalható igencsak magas fokú iparosítás tekintetében a Seveso-irányelv hozzájárult a súlyos balesetek előfordulási gyakoriságának csökkentéséhez. Ezen irányelv az ipari balesetekre vonatkozó szakpolitika alapját képezi, továbbá világszerte számos ország vonatkozó jogszabályainak mintájául szolgál.

További információkért lásd:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2012. augusztus 13. óta hatályos. Az uniós országoknak 2015. június 1-jétől kell alkalmazniuk az új szabályokat.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (HL L 197., 2012.7.24., 1–37. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelvnek a 2012–2014 közötti időszakban való tagállami alkalmazásáról (COM(2017) 665 final, 2017. november 16.)

utolsó frissítés 04.06.2018