Lábbelik címkézése

A lábbelik és részeinek címkézése olyan tájékoztatást nyújt a fogyasztók számára, amelyek révén megalapozottan dönthetnek vásárlásaikról. Emellett segít az iparág tisztességtelen versennyel szembeni védelmében, és ösztönzi az Európai Unió (EU) belső piacának működését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 94/11/EK irányelve (1994. március 23.) a fogyasztók részére értékesített lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A lábbelik és részeinek címkézése olyan tájékoztatást nyújt a fogyasztók számára, amelyek révén megalapozottan dönthetnek vásárlásaikról. Emellett segít az iparág tisztességtelen versennyel szembeni védelmében, és ösztönzi az Európai Unió (EU) belső piacának működését.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv megállapítja a lábbelik címkézésére vonatkozó szabályokat:

FŐBB PONTOK

A lábbelik önkéntes uniós ökocímkével is elláthatók. Ez a címke segíti a fogyasztókat annak azonosításában, hogy mely lábbelik környezeti hatása alacsony teljes életciklusuk (gyártás, használat és ártalmatlanítás) során.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

94/11/EK irányelv

1994.5.9.

1995.9.23.

HL L 100., 1994.4.19., 37-41. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006/96/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363., 2006.12.20., 81-106. o.

2013/15/EU irányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10., 172-183. o.

A 94/11/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 19.08.2015