Kávé- és cikóriakivonatok

A kávé- és cikóriakivonatok kereskedelméről szóló jogszabályok harmonizációja ezen ágazat termékeinek közös piacát támogatja, ugyanakkor a termelők és fogyasztók érdekeinek a védelmét is szolgálja.

JOGI AKTUS

A kávé- és a cikóriakivonatokról szóló, 1999. február 22-i 1999/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen irányelv a kávé- és cikóriakivonatokra vonatkozó - korábban a 77/436/EGK irányelv által szabályozott - jogszabályokat egyszerűsíti. Célja, hogy szabályok létrehozása révén e termékek megnevezései, meghatározásai és jellemzői terén védje a fogyasztók és termelők érdekeit.

Az irányelv hatálya

A következő termékek tartoznak az irányelv hatálya alá:

E termékeknek meg kell felelniük az összetételre vonatkozó egyes minimumkövetelményeknek, különösen a szárazanyag-tartalom tekintetében.

Címkézés

A kávé- és cikóriakivonatokat az élelmiszerek címkézéséről, kiszereléséről és reklámozásáról szóló 2000/13/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban kell címkézni. Kereskedelemben azonban kizárólag a fent említett megnevezések használhatók, és a megnevezés mellett lehetőség szerint fel kell tüntetni az állaggal kapcsolatos információt (sűrítmény, folyékony, koncentrált stb.), továbbá valamennyi adalékanyagot és a koffeintartalmat is. A kávéból vagy cikóriából származó minimális szárazanyag-tartalomnak - a késztermék tömegére számított tömegszázalékban történő - feltüntetése szintén kötelező.

Egyéb rendelkezések

A kávé- és cikóriakivonatoknak az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő kereskedelmét nem akadályozhatják az irányelvvel ellentétes nemzeti rendelkezések.

Ezen irányelv alkalmazása terén a Bizottságnak az élelmiszerlánccal és állategészségüggyel foglalkozó állandó bizottság nyújt segítséget.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1999/4/EK irányelv

1999.3.13.

2000.9.13.

HL L 66., 1999.3.13.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

-

HL L 284., 2003.10.31.

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

-

HL L 311., 2008.11.21.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A kinint és koffeint tartalmazó élelmiszerek címkézéséről szóló, 2002. július 18-i 2002/67/EK bizottsági irányelv [HL L 191., 2002.7.19.].

Az Európai Parlament és a Tanács 1021/2013/EU rendelete ( 2013. október 9. ) az 1999/4/EK és a 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg [Hivatalos Lap L 287., 2013.10.29.].

Utolsó frissítés: 29.04.2014