Kakaó és csokoládé

Az Európai Unió (EU) számos konkrét közös szabályt állapít meg a kakaó- és csokoládétermékekre vonatkozóan, amely szabályok az élelmiszerekre alkalmazandó jogszabályokat egészítik ki. E szabályok az összetételre, az árumegnevezésre, a címkézésre és a kiszerelésre vonatkoznak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/36/EK irányelve (2000. június 23.) emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen irányelv összehangolja a kakaó- és csokoládétermékek címkézését, valamint meghatározásokat állapít meg e termékekre vonatkozóan annak lehetővé tétele érdekében, hogy a fogyasztók megalapozottan dönthessenek az adott termék kiválasztásáról. Az irányelv az élelmiszerek címkézésére vonatkozó általános rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

Az érintett termékek

Ezt az irányelvet az I. mellékletben meghatározott, emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekre alkalmazandó.

Összetétel

Ezen irányelv a kakaó- és csokoládétermékek összetételére vonatkozó rendelkezéseket fogad el. Egyes termékek tekintetében meghatározza a felhasználandó minimum kakaóvaj-tartalom százalékos arányát. Meghatározza továbbá az esetlegesen felhasznált növényi zsírok mennyiségét, amely nem haladhatja meg a végtermék 5%-át. A kakaóvajtól eltérő, használható növényi zsírok listáját az irányelv II. melléklete tartalmazza.

Címkézés

Kizárólag az ezen irányelv által megállapított, összetételre vonatkozó szabályok szerint gyártott termékek forgalmazhatók a következő megnevezések valamelyike alatt (lásd az irányelv I. mellékletét):

A kakaó- és csokoládétermékek címkéje további információkat is tartalmazhat. A kakaóvajtól eltérő növényi zsírokat tartalmazó csokoládétermékek címkéjét például a kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz kifejezéssel kell ellátni, méghozzá az összetevők jegyzékével azonos látófelületen, a jegyzéktől egyértelműen elválasztva.

A porított csokoládé, az édesített kakaó, valamint a csokoládé, a tejcsokoládé, a háztartási tejcsokoládé, az étcsokoládé és a háztartási csokoládé címkéjén fel kell tüntetni az összes kakaó-szárazanyagtartalmat. Emellett pedig a zsírmentes, illetve zsírszegény kakaó, valamint a porított csokoládé címkéjén fel kell tüntetni a kakaóvaj-tartalmat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

A végrehajtás határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2000/36/EK irányelv

2000.8.3.

-

HL L 197., 2000.8.3.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

A végrehajtás határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

-

HL L 311., 2000.11.21.

A 2000/36/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1021/2013/EU rendelete az 1999/4/EK és a 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 287., 2013.10.29.].

Utolsó frissítés: 20.05.2014