Gyorsfagyasztott élelmiszerek

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

89/108/EGK irányelv az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv megállapítja gyorsfagyasztott élelmiszerek gyorsfagyasztására, csomagolására, címkézésére és ellenőrzésére vonatkozó uniós szabályokat.

FŐBB PONTOK

Fagyasztási eljárás

Termékcsomagolás

Hivatalos ellenőrzések

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyorsfagyasztott élelmiszerekhez használt berendezések megfeleljenek az irányelvnek, és el kell végezniük a termék hőmérsékletének véletlenszerű, hivatalos ellenőrzését.

A Bizottság a mintavételi eljárásokra, illetve a szállítóeszközök, raktárak és tárolók hőmérsékletének ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok elfogadásához hatáskörrel rendelkezik.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 1989. január 10. óta hatályos, és 1990. július 10-ig kellett az uniós országok nemzeti jogába átültetni az ezen irányelvnek megfelelő termékek kereskedelmét illetően. Az uniós országoknak be kellett tiltaniuk az ezen irányelvnek 1991. január 10-ig meg nem felelő termékek kereskedelmét.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 89/108/EGK irányelve (1988. december 21.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 40., 1989.2.11., 34–37. o.)

A 89/108/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat csak tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 37/2005/EK rendelete (2005. január 12.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történő ellenőrzéséről (HL L 10., 2005.1.13., 18–19. o.)

A Bizottság 92/2/EGK irányelve (1992. január 13.) az emberi fogyasztásra szánt mélyfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének hatósági ellenőrzéséhez szükséges mintavételi eljárás és közösségi vizsgálati módszer meghatározásáról (HL L 34., 1992.2.11., 30–33. o.)

utolsó frissítés 28.08.2019