Biztonságos étrend-kiegészítők az Európai Unióban

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/46/EK irányelv – étrend-kiegészítők

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Összehangolja az étrend-kiegészítőkre* vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy megvédje a fogyasztókat az esetleges egészségügyi kockázatoktól, és biztosítsa, hogy ne kapjanak félrevezető információkat.

FŐBB PONTOK

Ezenkívül:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2002. július 12-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2003. július 31 -ig kellett átültetniük azt nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

KULCSFOGALOM

* Élelmiszer-kiegészítők: koncentrált tápanyagokat vagy egyéb anyagokat tartalmazó, táplálkozási, illetve fiziológiai hatással bíró, a normál étrendet kiegészítő élelmiszerek. Kapszulák, szögletes tabletták, tabletták, port tartalmazó zacskók formájában vagy üvegekben tárolva forgalmazhatók.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve (2002. június 10.) az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 2002.7.12., 51–57. o.)

A 2002/46/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 181., 2013.6.29., 35–56. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról (HL L 404., 2006.12.30., 9–25. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról (HL L 404., 2006.12.30., 26–38. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 03.02.2016