Speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek

Ez az irányelv a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek összetételére és címkézésére vonatkozó követelményeket rögzíti.

JOGI AKTUS

A Bizottság 1999/21/EK irányelve (1999. március 25.) a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a 2009/39/EK irányelv 4. cikke szerinti egyedi irányelv a speciális gyógyászati célokra szánt * és ilyen formában kiszerelt diétás élelmiszerek összetételére és címkézésére vonatkozó követelményeket rögzíti.

Osztályozás

A speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszereket három csoportba sorolják:

Általános kötelezettség

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszereket csak akkor hozhassák forgalomba az Európai Unióban (EU), ha azok megfelelnek az ebben az irányelvben meghatározott szabályoknak.

Összetétel

A speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek összetétele szigorú gyógyászati és táplálkozási elveken alapul. Ahogyan azt az általánosan elfogadott tudományos adatok alátámasztják, az ilyen tápszereknek a gyártó használati utasításával összhangban való használatának biztonságosnak, hasznosnak és hatékonynak kell lennie azon személyek speciális táplálkozási igényei vonatkozásában, akiknek a tápszereket szánták.

Ezenfelül összhangban kell lenniük a mellékletben részletezett, összetételre vonatkozó követelményekkel.

Árumegnevezés

Az irányelv az Unió 22 hivatalos nyelvén meghatározza a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek árumegnevezését.

Kötelezően feltüntetendő információk

A 2000/13/EK irányelv 3. cikkében felsorolt információkon felül a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek címkéjén kötelezően fel kell tüntetni a következőket is:

A címkézésen ezenkívül a „Fontos figyelmeztetés” vagy ezzel egyenértékű más feliratot követően fel kell tüntetni a következőket:

A címkézésen ezenkívül szerepelnie kell a következőknek is:

A címkézésen adott esetben fel kell tüntetni a megfelelő elkészítésre, használatra és a felnyitás utáni tárolásra vonatkozó utasításokat is.

Csecsemők számára készült tápszerek

Az irányelv szintén meghatározza a vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek legmagasabb és legalacsonyabb mennyiségét a csecsemők számára készült, tápanyagtartalom szempontjából teljes értékű tápszerekben *.

A 2006/141/EK irányelv a legfrissebb tudományos vélemények figyelembevételével módosítja a csecsemők számára készült tápszerekben lévő mangán legmagasabb szintjét. 2012. január 1-jétől a tehéntejfehérjékből előállított és a hidrolizált fehérjéken alapuló, csecsemők számára készült készítményekre vonatkozó új követelményeket a speciális célokra szánt, diétás csecsemőtápszerekre is kötelezően alkalmazni kell.

Hatósági ellenőrzés

A speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek hatékony hatósági ellenőrzésének megkönnyítése érdekében a termék forgalomba hozatalakor a gyártó – vagy ha a terméket harmadik országban gyártották, az importőr – mintát küld a terméken használt címkéről azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a terméket forgalomba hozzák. A tagállamok eltekinthetnek e kötelezettségtől, ha igazolni tudják, hogy az értesítés nem szükséges ahhoz, hogy területükön a termékeket hatékonyan ellenőrizhessék.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1999/21/EK irányelv

1999.4.27.

2000.4.30.

HL L 91., 1999.4.7.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló okmányok II. melléklet: A csatlakozási okmány 20. cikkében említett jegyzék – 1. Az áruk szabad mozgása – J. Élelmiszerek

2004.5.1.

Legkésőbb 2007-ben

HL L 236., 2003.9.23.

A 2006/82/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 362., 2006.12.20.

Az 1999/21/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 07.07.2011