A bírósági és bíróságon kívüli iratok továbbítása az uniós országok között

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1393/2007/EK rendelet az uniós országokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről

MI A RENDELET CÉLJA?

Ez a rendelet gyors, biztonságos és egységes eljárást vezet be bírósági* és bíróságon kívüli iratok* továbbítására az Európai Unió (EU) különböző országaiban található felek között.

FŐBB PONTOK

Hatály

A bírósági és bíróságon kívüli iratok hatékonyabb kézbesítése (továbbítása)

A rendelet, amely a 1348/2000/EK rendelet helyébe lép, az alábbi főbb újdonságokat tartalmazza:

A továbbítás az uniós országok intézményeinek feladata

A bírósági és bíróságon kívüli iratok gyorsabb kézbesítése

Iratok kézbesítése az átvevő uniós ország jogának megfelelően, egy hónapon belül

A címzett tájékoztatása a kézbesítendő irat visszautasításához való jogáról

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2008. november 13-dika óta hatályos (az uniós országok bizonyos információkkal kapcsolatos tájékoztatási és közzétételi kötelezettségeire vonatkozó) 23. cikk kivételével, amely 2008. augusztus 13 -dika óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Bírósági irat: polgári vagy kereskedelmi per során kibocsátott jogi dokumentum (például idézés vagy ítélet), melyet kézbesíteni kell egy peres félnek.

Bíróságon kívüli irat: kézbesítendő, de az eljárás iratait nem képező jogi dokumentum (például számla vagy kilakoltatási végzés).

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”) és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 324., 2007.12.10., 79–120. o.).

A 1393/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 16.08.2016