Kis értékű követelések európai eljárása – a határokon átnyúló jogvitákra vonatkozó szabályozás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

861/2007/EK rendelet a kis értékű követelések európai eljárásának létrehozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A jogszabály;

Az eljárás kimondja, hogy:

Az eljárási illetékek:

A költségeket a pervesztes viseli, és azokat nem ítélik meg a pernyertes javára ha, azok indokolatlanul merültek fel, vagy a követeléshez képest aránytalanok voltak.

Az ítélet ellen fellebbezés lehetséges, ha a bíróság nemzeti joga rendelkezik arról.

Az ítélet felülvizsgálata:

Az ítélet:

Az ítéletek végrehajtását a végrehajtó ország joga szabályozza.

Az uniós országok:

MIKORTÓL HATÁLYOSAK A RENDELETEK?

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

Határokon átnyúló: legalább az egyik fél lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti uniós ország eltér a megkeresett bíróság székhelye szerinti országtól.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről (HL L 199., 2007.7.31., 1–22. o.)

A 861/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról (HL L 399., 2006.12.30., 1–32. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 05.05.2020