A kis értékű követelések európai eljárása (2017-ig)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

861/2007/EK rendelet – a kis értékű követelések európai eljárásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

Eljárás

A kis értékű követelésekre vonatkozó európai eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező, és az eljárás az alábbiak szerint zajlik:

A keresetlevél benyújtása

A kereset kiegészítése és/vagy javítása

Az alperes értesítése

Az alperes válasza

Határozat és határidők

Tárgyalás

Bizonyításfelvétel

Az ítélet végrehajtása

Az ítélet végrehajtásának megtagadása

Jogorvoslat

Felülvizsgálat

Nyelvek és fordítás

Költségek

Módosítás

Az (EU) 2015/2421 rendelet módosítja a 861/2007/EK tanácsi rendeletet. Az irányelv 2017. január 14-től hatályos.

A rendelet Dániában nem alkalmazandó.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2009. január 1-jén lépett hatályba azon szabályok kivételével, amelyek értelmében az uniós országoknak tájékoztatást kell nyújtaniuk a Bizottság részére a joghatóságra, kommunikációs eszközökre és a jogorvoslatokra (25. cikk) vonatkozóan; ezek a szabályok 2008. január 1-jén léptek hatályba.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről (HL L 199., 2007.7.31., 1–22. o.)

A 861/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2421 rendelete (2015. december 16.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 341., 2015.12.24., 1–13. o.)

utolsó frissítés 25.10.2016