A bűncselekményből származó vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/577/IB kerethatározat – a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok külföldön történő végrehajtása

ÖSSZEFOGLALÓ

MIRŐL SZÓL EZ A KERETHATÁROZAT?

FŐBB PONTOK

Mi a biztosítási intézkedést elrendelő határozat?

Igazságügyi hatóság által hozott ideiglenes határozat, amely annak megakadályozására irányul, hogy a bűnözők vagyonukat, dokumentumaikat vagy adataikat a bűncselekmény során elrejthessék, értékesíthessék vagy felhasználhassák.

E kerethatározat a következő célokra kibocsátott, biztosítási intézkedést elrendelő határozatokra alkalmazandó:

Bűncselekmények

Számos súlyos bűncselekmény esetén nem vizsgálható a cselekmény kettős büntethetősége – azaz az, hogy a bűncselekmény mind a határozatot kibocsátó uniós országban (kibocsátó országban), mind pedig az azt végrehajtó uniós országban (végrehajtó országban) bűncselekménynek minősül-e. A bűncselekmény büntetési tételének felső határát azonban a kibocsátó országban legalább három évig terjedő szabadságvesztésben kell meghatározni. Ezek a súlyos bűncselekmények a következők:

Elismerés és végrehajtás

A kibocsátó ország igazságügyi hatósága a végrehajtás elrendelése céljából tanúsítványt továbbít a végrehajtó ország igazságügyi hatóságának. A végrehajtó ország köteles:

Az elismerés vagy végrehajtás megtagadása

A végrehajtó ország megtagadhatja a határozat elismerését vagy végrehajtását, amennyiben:

A végrehajtás elhalasztása

A határozat elhalasztható, amennyiben:

Érdekelt felek

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a biztosítási intézkedést elrendelő határozat érdekelt felei – a harmadik feleket is beleértve – jogos érdekei védelme céljából felfüggesztő hatállyal nem bíró jogorvoslattal élhessenek.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2003. augusztus 2-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2005. augusztus 2-ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Vagyonelkobzás és vagyonbefagyasztás

JOGI AKTUS

A Tanács 2003/577/IB határozata (2003. július 22.) a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról (HL L 196., 2003.8.2., 45–55. o.)

Helyesbítés a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló, 2003. július 22-i 2003/577/IB tanácsi határozathoz (HL L 196., 2003.8.2.) (HL L 374., 2006.12.27., 20. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2006/783/IB kerethatározata (2006. október 6.) a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról (HL L 328., 2006.11.24., 59–78. o.)

A Bizottság jelentése a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló, 2003. július 22-i 2003/577/IB tanácsi kerethatározat 14. cikke alapján (COM(2008) 885 végleges, 2008.12.22.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve (2014. április 3.) a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról (HL L 130., 2014.5.1., 1–36. o.)

utolsó frissítés 25.01.2016