Népirtás, emberiség elleni bűncselekmények és háborús bűncselekmények: nyomozás és büntetőeljárás

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/335/IB határozat – a népirtással, az emberiség elleni bűncselekményekkel és a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásról és büntetőeljárásról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Rögzíti a kereteket az uniós országok közötti együttműködés javítására a népirtás*, az emberiség elleni bűncselekmények* és a háborús bűncselekmények* elkövetőivel vagy gyanúsítottaival szembeni nyomozás és büntetőeljárás terén.

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2003. május 14 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

A Ruandában és a volt Jugoszláviában elkövetett népirtást, emberiség elleni és háborús bűncselekményeket követően a Nemzetközi Büntetőbíróság nyomozást és büntetőeljárást folytatott, valamint ítéleteket hozott az elkövetőkkel szemben. Az ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos sikeres nyomozáshoz és a vádemeléshez azonban szoros, nemzetközi szintű együttműködés szükséges.

KULCSFOGALMAK

* Népirtás: valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával elkövetett cselekmények.

* Emberiség elleni bűncselekmények: a polgári lakosságra irányuló széleskörű és szisztematikus támadás részeként elkövetett cselekedetek.

* Háborús bűncselekmények: a nemzetközi humanitárius jogot (például a Genfi Egyezményeket) sértő cselekedetek. Ide tartozik például a hadifoglyokkal való rossz bánásmód, a túszok meggyilkolása, vagy települések szándékos megsemmisítése.

JOGI AKTUS

A Tanács 2003/335/IB határozata (2003. május 8.) a népirtással, az emberiség elleni bűncselekményekkel és a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásról és büntetőeljárásról (HL L 118., 2003.5.14., 12–14. o.)

utolsó frissítés 28.06.2016