Az Európai Unió Tanácsának eljárási szabályzata

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/937/EU határozat a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról

MI AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A Tanács az az EU-intézmény, ahol az uniós országok képviselői találkoznak. Minden egyes országot egy-egy olyan, miniszteri szintű képviselő képvisel, aki az általa képviselt tagállam kormánya nevében kötelezettséget vállalhat. A Tanács az Európai Parlamenttel együtt törvényalkotási funkciót gyakorol. Jogalkotási aktusokat fogad el a rendes vagy különleges jogalkotási eljárást követően. A Tanács az Európai Parlamenttel együtt költségvetési feladatokat is ellát. Végezetül a Tanács politikai döntéshozatali és koordinációs feladatkört is ellát.

A tanácsi formációk

Az EU Tanácsának elnöksége

Coreper, bizottságok és munkacsoportok

A Tanács működése

Minősített többségi szavazás (MTSZ)

2014. november 1-jén új eljárást vezettek be a minősített többségi szavazás tekintetében, az úgynevezett „kettős többség” szabályt.

Átláthatóság és a tanácsi aktusok közzététele

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT?

A szabályzat 2009. december 1. óta alkalmazandó.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2009/937/EU határozata (2009. december 1.) a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 35–61. o.)

A 2009/937/EU határozat későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

A Tanács (EU) 2020/430 határozata (2020. március 23.) a Tanács eljárási szabályzatától a COVID-19 világjárvány által az Unióban okozott utazási nehézségekre tekintettel való ideiglenes eltérésről (HL L 88I, 2020.3.24., 1–2. o.)

utolsó frissítés 19.06.2020