Az Európai Migrációs Hálózat

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Migrációs Hálózat – a Tanács 2008/381/EK határozata

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat létrehozza az Európai Migrációs Hálózatot (EMH), amelynek célja naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtása az uniós intézmények, az uniós országok és a nyilvánosság részére a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatban.

FŐBB PONTOK

Az EMH – egyéb érintett uniós szervekkel együttműködésben – e célkitűzés elérése érdekében számos forrásból gyűjt és elemez adatokat. Ezt követően jelentéseket és tanulmányokat készít az EU-ban és országaiban fennálló migrációs, illetve menekültügyi helyzetről, amelyeket az információcsere-rendszerén keresztül oszt meg.

Az Európai Bizottság (EB) koordinálja az EMH tevékenységét a nemzeti kapcsolattartó pontokkal együttműködésben, amelyek kijelölésére valamennyi uniós országban sor kerül, és amelyek a nemzeti hálózat fejlesztéséért felelnek. Az EMH kapcsolattartó pontok legalább három – a döntéshozatal, a jog, a kutatás és a statisztikák területén jártas – menekültügyi és migrációs szakértőből állnak.

Az EMH kapcsolattartó pontok egyéb feladatai többek között a következők:

az EMH ülésein való részvétel az adatok és álláspontok megosztása, valamint a munkaprogramok kidolgozásához való hozzájárulás biztosítása érdekében;

nemzeti jelentések készítése, és információ nyújtása az információcsere-rendszer számára;

az EMH szószedet és tezaurusz kidolgozásának támogatása; valamint

kapacitás biztosítása az ad hoc megkeresések válaszolására.

Az EMH irányítóbizottsága (amelynek elnöke az EB, és valamennyi uniós ország képviselőiből, továbbá az Európai Parlament egy megfigyelőjéből áll) biztosítja az EMH tevékenységének az uniós politikai prioritásokkal történő összehangolását.

A hálózat finanszírozásáról az Európai Bizottság gondoskodik. Konkrétan a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap biztosítja az EMH tevékenységeihez és jövőbeni fejlődéséhez szükséges pénzügyi forrásokat.

HÁTTÉR

Az EMH előkészítő szakasza 2003-ban indult a migráció valamennyi aspektusával kapcsolatos információ megosztására irányuló igény kezelése, illetve a közös menekültügyi és bevándorlási politikához való hozzájárulás céljából. A Hágai Program tovább erősítette azt, hogy szükség van a migráció közös elemzésére, ami ösztönzőleg hatott az Európai Bizottságnak az EMH-t hivatalosan is létrehozó tanácsi határozatra irányuló javaslatára.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/381/EK határozata (2008. május 14.) az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/381/EK határozat

2008.5.21.

HL L 131., 2008.5.21., 7–12. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

516/2014/EU rendelet

2014.1.1.

HL L 150., 2014.5.20., 168–194. o.

utolsó frissítés 22.10.2015