Európai Menekültügyi Alap (2008–2013)

Ez a határozat a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében létrehozza a 2008–2013 közötti időszakban 614 millió euró költségvetéssel rendelkező Európai Menekültügyi Alapot.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 573/2007/EK határozata (2007. május 23.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat kijelöli az Európai Menekültügyi Alap (EMA) céljait és igazgatásának szabályait. Ezenkívül meghatározza a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásokat és elosztásuk kritériumait.

Célcsoportok

Az alap az 1951. július 28-án aláírt Genfi Egyezmény értelmében menekültstátuszt, illetve átmeneti vagy kiegészítő védelmet élvező személyeket célozza, továbbá olyan személyeket, akiket az Európai Unió (EU) egy tagállamába telepítenek át. Ezenkívül olyan személyekre is kiterjed, akik menekültstátuszt vagy a védelem fent említett formáinak valamelyikét kérelmezték.

Támogatható intézkedések

Az EMA nemzeti és transznacionális intézkedéseket, valamint az egész EU érdekében álló intézkedéseket finanszíroz. A nemzeti intézkedéseket az EU-tagállamok hajtják végre saját többéves programozásuk keretében, amely összhangban áll az alap fellépéseit meghatározó stratégiai iránymutatásokkal (megosztott igazgatás). Az uniós szintű intézkedésekre biztosított költségvetést a Bizottság kezeli (közvetlen igazgatás).

Az EMA a következő tárgyú nemzeti fellépéseket támogatja:

Az EMA a következő tárgyú transznacionális és uniós szintű fellépéseket támogatja:

Az EMA olyan pénzügyi tartalékot is biztosít, amely lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén átmeneti védelmet biztosító sürgősségi intézkedések végrehajtására szolgál a 2001/55/EK tanácsi irányelv értelmében. Ez a pénzügyi tartalék felhasználható az EU-tagállamok arra irányuló erőfeszítéseinek támogatására is, hogy kezeljék az esetlegesen nemzetközi védelmet igénylő személyek nagy számban történő hirtelen érkezéséből eredő, fokozott nyomást eredményező helyzeteket, amelyek jelentős és sürgős igényeket támasztanak a tagállamok befogadó létesítményeivel vagy menekültügyi rendszereivel szemben.

Az alap fellépéseit meghatározó elvek

Az EU által kijelölt prioritásokkal és célkitűzésekkel összhangban az EMA-ból csak olyan nonprofit jellegű intézkedések támogathatók, amelyekre már állami vagy magánforrásokból rendelkezésre állnak társfinanszírozási források.

Az EMA által nyújtott támogatás nem haladhatja meg a nemzeti fellépések összköltségének 50%-át. Ez az arány a stratégiai iránymutatásokban megállapított konkrét prioritásokra vonatkozó projektek esetén kivételesen 75%-ra növelhető. Az EU hozzájárulásának aránya a Kohéziós Alapba tartozó tagállamok esetén is 75%-ra emelkedik.

A Bizottság fogadja el a 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatásokat; ezek határozzák meg az alap egyes célkitűzéseihez kapcsolódó uniós szintű prioritásokat.

Szintén a Bizottság hagyja jóvá az EU-tagállamok többéves programjait a stratégiai iránymutatások alapján; ezek tartalmazzák a célkitűzések elérését szolgáló fellépések leírását és a rájuk vonatkozó stratégiát, valamint a projektfinanszírozásra vonatkozó további információkat. A Bizottság ezenkívül minden évben elfogadja a többéves program végrehajtását célzó, adott éves program jóváhagyásáról szóló finanszírozási határozatot.

A bizottság, felülvizsgálat és hatályon kívül helyezés

A Bizottságot a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” bizottság segíti.

Ez a határozat hatályon kívül helyezi a 2005–2010 közötti időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 2004/904/EK határozatot. Az Európai Parlament és a Tanács ezt a határozatot 2013. június 30-ig felülvizsgálja.

Háttér

Ez a határozat előmozdítja az EMA létrehozásáról szóló korábbi határozatok értelmében végrehajtott fellépéseket. Hatályon kívül helyezi a 2004/904/EK határozatot, így az EMA pénzügyi tervezési időszaka egybeesik a jelenleg érvényes többéves programozási időszakkal. A 2005. április 6-án közzétett közlemény nyomán létrejött „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” című általános program keretében erre az időszakra összesen 614 millió euró forrást biztosít.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

573/2007/EK határozat

2007.6.7.

HL L 144., 2007.6.6.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

458/2010/EU határozat

2010.6.17.

HL L 129., 2010.5.28.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2008/22/EK határozata (2007. december 19.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” című általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 7., 2008.1.10.].

A Bizottság 2007/815/EK határozata (2007. november 29.) az 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 2008-tól 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 326., 2007.12.12.].

Utolsó frissítés: 01.09.2010