Az uniós jog megsértése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 258., 259. és 260. cikkei

MI AZ EUMSZ 258., 259. ÉS 260. CIKKEINEK CÉLJA?

Meghatározzák azt az intézkedést, amelyet abban az esetben kell meghozni, amikor az Európai Bizottság vagy egy uniós ország kormánya úgy véli, hogy egy másik uniós ország nem tartja be az uniós jog szerinti kötelezettségeit.

FŐBB PONTOK

Az uniós kötelezettségek elmulasztása az alábbiak miatt következhet be:

A jogsértési eljárás

Az Európai Unió Bíróságának jogi eljárásai a következők:

Az eljárás működési módja:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Hatodik rész – Intézményi és pénzügyi rendelkezések – I. cím – Intézményi rendelkezések – 1. fejezet – Az intézmények – 5. szakasz – Az Európai Unió Bírósága – 258., 259. és 260. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 160–161. o.)

utolsó frissítés 12.07.2016